موضوعات = علوم پایه
مطالعه ایمونوتوکسیسیتی ناشی از آلاینده‌های گازی نفت خام در تکوین جنین و نوزادان موش صحرایی

دوره 19، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 83-97

10.22055/ivj.2022.345026.2473

حسن صالح وند؛ محمد خسروی؛ کاوه خزاییل؛ محمدرضا تابنده؛ زهرا بصیر


تأثیر افزودن عصاره پوست بادمجان (Solanummelongena) بر اسپرم قوچ فراهانی پس از تنش اکسیداتیو (انجماد- ذوب)

دوره 19، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 45-51

10.22055/ivj.2023.376882.2532

حمیدرضا خدادادی؛ مهدی خدایی‌مطلق؛ مهدی کاظمی بنچناری؛ حمیدرضا مومنی


اثرات عصاره Froriepia subpinnata بر تغییرات بیوشیمیایی سرمی و هیستوپاتولوژیک کبد در موش‌های صحرایی تیمار شده با تری کلرواستیک اسید

دوره 19، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 72-82

10.22055/ivj.2022.355937.2488

سیده حمیده طاهری اطاقسرا؛ قاسمعلی گروسی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ سهراب کاظمی


آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز

دوره 15، شماره 2، تیر 1398، صفحه 89-96

10.22055/ivj.2018.108145.1988

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ حسن مروتی


ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 25-33

10.22055/ivj.2018.57105.1765

فهیمه پورجعفری؛ بهادر شجاعی؛ حمید شریفی


بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 71-79

10.22055/ivj.2018.97673.1954

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ فاطمه زهرا کیانی؛ اسماعیل نصیری


مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 80-88

10.22055/ivj.2018.99400.1964

حسن مروتی؛ نعیم عرفانی مجد؛ حمید رضا مرادی؛ مهدی هادی جعفری؛ محمد مهدی شمسی؛ سجاد چنانی


مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 21-30

10.22055/ivj.2017.89720.1927

کاوه خزاییل؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ بهنام یزدان جو


اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 87-95

10.22055/ivj.2017.83194.1901

مصطفی نعمتی؛ صدیقه منتیان؛ شهرزاد جزءقاسمی؛ رضا هوشمندفر؛ محسن طاهری؛ طیب سیفی