مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته دکترای بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای آناتومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

6 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی ساختار بافت­شناسی غدد سمینال وزیکول، غدد کوپر و غده­ی پروستات گاومیش بومی خوزستان در سن بلوغ بود.  غدد ضمیمه­ی جنسی 10 رأس گاومیش نر بالغ خوزستان و به ظاهر سالم از کشتارگاه صنعتی اهواز جمع­آوری و مورد بررسی قرار گرفتند.  به منظور مطالعه­ی بافت­شناسی، نمونه­هایی (ضخامت 5/0 سانتی­متر) از هر یک از غدد پروستات، کوپر و سمینال وزیکول در محلول فرمالین­بافر 10 درصد فیکس شدند.  نمونه­های پایدار شده به روش استاندارد تهیه­ی مقاطع بافتی پارافینی و با برش­هایی با ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و با استفاده از روش­های هماتوکسیلین و ائوزین (H&E)، پریودیک اسید شیف (PAS)، آلسین بلو (AB)، تولوئیدن بلو و تری­کروم­ماسون مورد مطالعه­ی بافت­شناسی و هیستوشیمی قرار گرفتند.  نتایج مطالعه­ی حاضر نشان داد که از لحاظ ماکروسکوپی غدد سمینال وزیکول به صورت غددی با ساختار لوله­ای شکل، محکم، سخت و لوبوله بود.  غدد کوپر به صورت بیضی شکل و کوچک در سطح پشتی پیشابراه لگنی قرار گرفته بود.  همچنین، غده­ی پروستات گاومیش خوزستان از دو بخش متراکم و منتشر تشکیل شده بود.  از لحاظ بافت­شناسی، غدد سمینال وزیکول توسط کپسولی از بافت همبند سست به همراه بافت عضلانی صاف متراکمی پوشیده شده بود.  غدد کوپر توسط کپسول ضخیمی از بافت رشته­ای-عضلانی حاوی رشته­های کلاژن فراوان و رشته­ی عضله­ی صاف احاطه شده بود.  پارانشیم غدد سمینال وزیکول و پروستات متشکل از واحدهای ترشحی آلوئولی-لو­له­ای و مجاری بودند.  در مجموع، نتایج مطالعه­ی حاضر نشان داد که غدد ضمیمه­ی جنسی در گاومیش بومی بالغ خوزستان از غدد ضروری سیستم تناسلی آن می­باشند و از لحاظ بافت­شناسی هر کدام ساختار بافتی مشخص و منحصر به فردی را دارا هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات