اخبار و اعلانات

نمایه DOAJ

مجله دامپزشکی ایران در مورخ 21 مردادماه 1399 در پایگاه Doaj نمایه گردید.

مطالعه بیشتر

انتشار اولین شماره انگلیسی

اولین شماره انگلیسی نشریه دامپزشکی ایران (شماره تابستان 99) با نمایه ISC منتشر گردید.

مطالعه بیشتر

درگاه پرداخت الکترونیک

بمنظور تسهیل در پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده، از تاریخ 5 مرداد 1399، سامانه مجهز به درگاه پرداخت الکترونیک گردید. نویسندگان محترم با مراجعه به پروفایل خود در سامانه نشریه و و ورد به قسمت پرداخت هزینه میتوانند از طریق درگاه پرداخت وجه را پرداخت و تصویر رسید پرداخت وجه را ارسال نمایند

مطالعه بیشتر

انگلیسی سازی جداول، نمودارها و تصاویر

نظر به ضرورت استانداردسازی نشریات جهت اخذ نمایه بین المللی، از شماره آتی تمامی عناوین و مندرجات جداول، نمودارها و تصاویر در متن مقاله می بایست به زبان انگلیسی نگارش شود. لذا خواهشمند است پیش از ارسال مقاله نسبت به این مهم اقدام نمائید. با تشکر

مطالعه بیشتر

بزودی: نرم افزار مشابه یاب

مجله دامپزشکی ایران به زودی اقدام به استفاده از "نرم افزار مشابه یاب" برای بررسی مقاله های ارسال شده در روند بررسی خواهد نمود..

مطالعه بیشتر

چاپ مقالات انگلیسی

مجله دامپزشکی ایران  یک شماره در سال به چاپ مقالات انگلیسی اختصاص خواهد داد

مطالعه بیشتر