راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله جهت چاپ در نشریه دامپزشکی ایران

 ** نویسندگانی که در سامانه مجله درای پروفایل فارسی می باشند، نیازی به ایجاد پروفایل انگلیسی ندارند و جهت ارسال مقاله از طریق پروفایل قبلی خود اقدام نمایند.

 

*** از آبان ماه 1398، عناوین جداول، نمودارها و تصاویر و مندرجات آنها میبایست بصورت انگلیسی در متن مقاله گنجاده شود.

هدف از انتشار نشریه دامپزشکی ایران، چاپ مقالات تحقیقاتی ـ پژوهشی در رشته‌های مختلف دامپزشکی، پزشکی، زیست‌شناسی و دیگر علوم مرتبط با کاربرد علمی و عملی در دامپزشکی و پزشکی می‌باشد.  مقالاتی در این نشریه به چاپ خواهند رسید که حاوی یافته‌های جدید در رشته‌های تخصصی فوق­ الذکر باشند.  گزارش درمانگاهی (Case report) نیز در این مجله قابل چاپ می‌باشد.  مقالات دریافت شده پس از بررسی اولیه و داوری توسط متخصصین مربوطه و با تصویب هیأت تحریریه به چاپ خواهند رسید.  تمام یا قسمتی از مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه‌ای به چاپ رسیده و یا اینکه همزمان به نشریه‌ای دیگر ارسال شده باشد.  در صورتیکه مقاله‌ای قبلا در کنگره و یا همایش علمی ارائه شده باشد، مشخصات کامل کنگره یا همایش مربوطه ذکر گردد.  این مجله به صورت فصل­نامه سالانه در چهار شماره چاپ و منتشر می‌گردد.

***مسئولیت اطلاعات ارسالی اعم از محتوای مقاله و ترتیب اسامی نویسندگان بر عهده نویسنده مسئول میباشد که یا عضو هیئت علمی مراکز آموزشی -پژوهشی بوده و یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی میباشد. همچنین حداقل یکی از نویسندگان لازم است عضو هیئت علمی مراکز آموزشی پژوهشی باشند.

 فایل های ضروری جهت ارسال مقاله:

1) فایل اصلی مقاله بدون درج اسامی نویسندگان و شامل تمامی ارکان مقاله بر اساس ماهیت مقاله.

2) مشخصات نویسندگان به شیوه زیر:

نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، گروه آموزشی، دانشکده ...، دانشگاه ....، شهر، کشور

* نیازی به ارسال جداول، نمودار و تصاویر در فایل های جداگانه نمی باشد.

مقالات قابل چاپ

الف) مقاله پژوهشی

مقاله پژوهشی، نتیجه کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان بوده و بترتیب دارای عنوان، خلاصه فارسی، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث، فهرست منابع و خلاصه انگلیسی می‌باشد و نباید از 12 صفحه تجاوز نماید و یا کمتر از 6 صفحه (بدون احتساب منابع) باشد.

 

ب) مقاله پژوهشی کوتاه

این مقاله از جهت نوع کار و نحوه تدوین همانند مقاله پژوهشی است ولی با توجه به اهمیت و نتایج حاصل از پژوهش، مقاله بصورت فشرده و حداکثر در 6 صفحه (بدون احتساب منابع) مجله ارائه گردد.  همچنین لازم است بترتیب دارای عنوان، خلاصه فارسی، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث، فهرست منابع و خلاصه انگلیسی باشد.

 

ج) گزارش درمانگاهی

این گزارش­ها، موارد نادر و آموزنده درمانگاهی و آزمایشگاهی را در بر گرفته و بترتیب دارای عنوان، خلاصه فارسی، کلمات کلیدی، مقدمه، تاریخچه، روش تشخیص، بحث و نتیجه‌گیری، فهرست منابع و خلاصه انگلیسی  می‌باشند و نباید از 4 صفحه مجله تجاوز نمایند.

 

نکات ضروری جهت تدوین و ارسال مقاله

1- عنوان مقاله، رسا و در حدامکان مختصر و در برگیرنده کل مطالب مقاله باشد.

عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان با ذکر رتبه علمی یا دانشگاهی به دو زبان فارسی و انگلیسی همراه با نشانی کامل پستی، شماره تلفن همراه یا ثابت، دورنما و آدرس الکترونیکی نویسنده مسئول در صفحه جداگانه‌ای (صفحه اول) درج گردد.

2- خلاصه مقاله:  با توجه به این که، مراجعه کنندگان به مقاله، در ابتدا از خلاصه مقاله جهت ارزیابی استفاده می‌کنند، و نظر به این که معمولاً خلاصه مقاله توسط مراکز و مؤسسات اطلاع رسانی علمی منتشر می‌گردد، لذا این قسمت از مقاله باید دقیق و روان بوده و حداکثر در 300 کلمه بیانگر مسئله، هدف، روش کار، نتایج و نتیجه‌گیری کلی آن تحقیق باشد.

3- کلمات کلیدی به عنوان معرف و راهنمای مقاله محسوب می‌شوند، حداقل در 4 و حداکثر در 8 کلمه از عنوان مقاله، انتخاب و در انتهای خلاصه فارسی آورده شوند.

4- مقدمه در برگیرنده مطالبی در خصوص اهمیت تحقیق و سابقه علمی کار انجام شده می‌باشد.

5- مواد و روش کار شامل شرح دقیق و کامل مواد مصرفی، تعداد، نوع و مشخصات نمونه‌ها، دستگاه‌هایی که اختصاصاً برای انجام پژوهش بکار رفته با ذکر مشخصات کامل آنها و روش اجرای کار می‌باشد. در صورتی که از روش‌های متداول استفاده شده باشد از شرح آنها خودداری و به ذکر مأخذ اکتفا گردد، ولی چنانچه از روش جدیدی استفاده شده باشد، شرح کامل آن روش همراه با ذکر اسامی علمی و منابع تهیه مواد مصرفی ضروری است.  روش‌های آماری مورد استفاده به شیوه قابل درک و با استناد به مأخذ معتبر ارائه گردد.

6- نتایج حاصل از تحقیق را می‌توان به صورت جدول با همه خطوط، نمودار و تصویر همراه با توضیحات لازم ارائه نمود.  تصاویر، جداول و نمودارها باید کاملا روشن و براحتی قابل درک و در عین حال بیانگر واقعی نتایج حاصل از آزمایشات باشند.  تصاویر و نمودارهای ارسالی واضح و از ارسال کپی آنها خودداری گردد. محورهای نمودار کاملاً تعریف شده باشد و از ذکر هرگونه توضیحات غیرضروری اجتناب گردد.  هر کدام از جداول، نمودارها و تصاویر با شماره در متن مشخص و توضیحات جداول در بالای جدول و توضیحات نمودارها در زیر نمودار ارائه گردد.  کلیه تصاویر، جداول و نمودارها در متن مقاله و در جای مناسب گنجانده شوند.  داده‌های ارائه شده در جداول و یا تصاویر نباید در این بخش مورد بحث و تفسیر قرار گیرند.  نتایج ارائه شده در جداول نباید به صورت دیگری مانند نمودار و یا متن نوشتاری در مقاله تکرار گردند.

7- در قسمت بحث، نتایج ارائه شده باید مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گیرند و توجه خواننده را به موضوع اصلی تحقیق، فرضیه‌های مطرح شده در بخش مقدمه و نتایج بدست آمده از تحقیق جلب نمایند. در این قسمت می‌توان در مورد روابط بین عوامل تاثیر گذار و یا کاستی‌های علمی و طرح پیشنهادات و نظرات جدید بحث کرد. حتی‌المقدور موارد اتفاق نظر و یا اختلاف نتایج این تحقیق با تحقیقات انجام شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد و بالاخره بر کاربردهای علمی و نظری دستاوردهای این تحقیق و استنتاج اساسی از این مطالعه تاکید نموده و از تکرار نتایج خودداری گردد.

8- نویسنده یا نویسندگان می‌توانند از کمک‌های دیگران در انجام پژوهش و یا تهیه مقاله بنحو مقتضی تشکر و قدردانی نمایند. لازم به ذکر است، در صورت برخورداری از حمایت مالی و استفاده از وسایل آزمایشگاهی می‌توان محل تحقیق و نام آن مؤسسه و یا افراد مرتبط را ذکر نمود.

9- خلاصه انگلیسی کاملاً مطابق با خلاصه فارسی مقاله باشد و حداکثر در 300 کلمه ارائه گردد. ذکر مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان همانند بخش فارسی ولی به زبان انگلیسی در صفحه اول، ضروری است.

10- فهرست منابع صرفاً شامل کتب و مقالات علمی معتبر می‌باشد و از پایان‌نامه‌ها، مقالات ارائه شده در همایش‌ها و کنگره‌های علمی و سایت‌های اینترنتی استفاده نگردد.

**** مقالات فارسی: چکیده مقاله با قلم لوتوس 12و فاصله 1/5 و متن مقاله در یک ستون و با در نظر گرفتن 2 سانتیمتر حاشیه با قلم لوتوس 14 و مقالات انگلیسی: چکیده مقاله با قلم 10  Times New Roman با فاصله 1/5 و متن انگلیسی با قلم Times New Roman 12  و فاصله 1/5 و حاشیه 2 سانتی متر تایپ و تنظیم گردد.

 

***فرمت درج منابع (متن و فهرست منابع) بر اساس استاندارد رفرنس نویسی APA میباشد.

***بمنظور مشاهده نحوه درج منابع در متن مقاله و همچنین تنظیم فهرست منابع کلیکنمائید.

 

ارسال مقاله

مقالات از طریق سامانه الکترونیکی نشریه به آدرس http//www.ivj.ir ارسال گردد.

مسئولیت‌ مقاله

مسئولیت علمی و اخلاقی مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد.

تکمیل و ارسال فرم موافقت نامه ی کپی رایت

جهت دریافت فرم موافقت نامه اینجا کلیک نمائید.

تکمیل و ارسال فرم عدم تعارض منافع

جهت دریافت فرم عدم تعارض منافع اینجا کلیک نمائید.

ارسال مقاله چاپ شده (Reprint)

به تعداد نویسندگان از مقاله چاپ شده برای نویسنده اول جهت توزیع بین دیگر نویسندگان مقاله، توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ارسال می‌گردد.

هزینه چاپ و انتشار مقاله

مقالات پذیرفته شده برای انتشار در مجله دامپزشکی ایران ملزم به پرداخت هزینه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مقاله می باشند. فرم پرداخت هزینه به نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود و پذیرش نهایی و انتشار مقاله منوط به دریافت رسید پرداخت هزینه می باشد. بمنظور تسهیل در پرداخت هزینه مقالات پذیرش شده، از تاریخ 5 مرداد 1399، سامانه مجهز به درگاه پرداخت الکترونیک گردید. نویسندگان محترم با مراجعه به پروفایل خود در سامانه نشریه و ورود به قسمت پرداخت هزینه میتوانند از طریق درگاه پرداخت وجه را پرداخت و تصویر رسید پرداخت را ارسال نمایند. صرفاً با مرورگر فایرفاکس

مقالات پذیرفته شده برای انتشار در مجله دامپزشکی ایران ملزم به پرداخت هزینه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر مقاله می باشند. فرم پرداخت هزینه به نویسنده مسئول مقاله ارسال می شود و پذیرش نهایی و انتشار مقاله منوط به دریافت رسید پرداخت هزینه می باشد. لذا، خواهشمند است پرداخت هزینه به مبلغ چهار میلیون ریال به شماره حساب 4001072703022624 با شناسه واریز 385072757117000000000000000128 و شماره شبا IR960100004001072703022624 به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهید چمران اهواز نزد بانک ملی مرکزی، اقدام و تصویر فیش واریزی را از طریق سامانه ارسال فرمایید.