داوران

اسامی داوران محترم مجله به ترتیب حروف الفبا

 

لیست داوران مجله دامپزشکی ایران در شماره اخیر

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی و رشته

آدرس

وضعیت عضویت در پایگاهها

Publons

Mendely

1

ابوالقاسم نبی پور

استاد گروه علوم پایه

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

*

*

2

لادن عمادی

دانشیار گروه علوم پایه

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

*

*

3

صمد لطف اله زاده

دانشیار بخش بیماریهای داخلی دام های بزرگ

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

 

 

4

محدثه ابوحسینی طبری

استادیار گروه فارماکولوژی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

*

 

5

بهمن مصلی نژاد

استاد بخش بیماریهای داخلی دامهای کوچک

دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

*

*

6

محمود راهدار

استاد انگل شناسی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

 

7

فرید براتی

دانشیار مامایی و بیماریهای تولید مثل

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

 

 

8

رضا پسندیده

استادیار گروه علوم پایه

پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREEO)، بوشهر، ایران

 

 

9

پریسا شهبازی

دانشیار انگل شناسی

دانشگاه تبریز

 

 

10

حمید قاسم زاده نوا

دانشیار مامایی و بیماریهای تولید مثل

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 

 

11

غلامرضا حمیدیان

دانشیار بافت شناسی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

*

*

12

محمدرضا قربانی

دانشیار گروه علوم دامی

گروه علوم دامی دانشگاه رامین خوزستان

*

 

13

مسعود طالب خان گروسی

استاد مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

 

 

14

فرخ رضا کبیر

استادیار رادیولوژی

گروه علوم درمانگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

*

*

15

رضا قنبرپور

استاد میکروبیولوژی

گروه تحقیقاتی میکروبیولوژی مولکولی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

 

 

16

محمدرضا محزونیه

استاد میکروبیولوژی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

 

 

17

تقی زهرائی صالحی

استاد میکروبیولوژی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

 

 

18

عبدالکریم زمانی مقدم

دانشیار بهداشت و بیماری های طیور

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد

*

 

19

محمدحسن حبل الورید

دانشیار پاتولوژی

خش پاتولولوژی و اپیدمیولوژی دام، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات و آمورش و ترویج کشاورزی، کرج-ایران

 

 

20

غلامحسین طهماسبی

استاد گروه علوم پایه

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

*

*

دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 63، تابستان 1398

     دکتر بهارک اختردانش، دکتر آرش امیدی، زهرا برومند، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرحیم حاجی­حاجیکلایی، دکتر میثاق جلالی، دکتر جواد جمشیدیان، دکتر مهدی جهان تیغ، دکتر ناصر حقوقی­ راد، دکتر کاوه خزائیل، دکتر عبدالحسین دلیمی ­اصل، دکتر حسین ذوالقرنین، دکتر آریا رسولی، محمد راضی­ جلالی، دکتر محمدحسین راضی­ جلالی، دکتر علیرضا راکی، دکتر محمود راهدار، دکتر رضا رنجبر، دکتر وحید زاد مجید، دکتر مهدی زارعی، دکتر مهدی سلطانی، دکتر داریوش شیرانی، دکتر فروغ طلازاده، دکتر مجتبی کافی، دکتر سجده کمالی، دکتر حکیمه گاوزن­، دکتر بابک محمدیان، دکتر تکاور محمدیان، دکتر مجید مسعودی­فرد، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر سیاوش مکتبی، دکتر نغمه موری­ بختیاری و دکتر جمال نوری­ نژاد.

 

دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 62، بهار 1398

    دکتر حسینعلی ابراهیم­ زاده­ موسوی، دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر هادی ایمانی ­راستابی، دکتر زهرا برومند، دکتر زهرا بصیر، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر عباس جلودار، دکتر محمدحسن حبل ­الورید، دکتر زهره خاکی، دکتر کاوه خزائیل، دکتر حسین ذوالقرنین، دکتر سیدعباس رأفت، دکتر رضا رنجبر، دکتر هدایت­ الله روشنفکر، دکتر جمیله سالارآملی، دکتر علیرضا غدیری، دکتر داریوش غریبی، مهری غفوریان، دکتر مسعود قربانپور، دکتر رضا کاظمی ­نژاد، دکتر طیبه محمدی، دکتر مجید محمدصادق، دکتر حسن مروتی، دکتر مجید مسعودی­ فرد، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر منصور میاحی، دکتر هادی نداف، دکتر جمال نوری­ نژاد، دکتر سید محمد هاشمی ­اصل و دکتر داریوش وثوق.

 

دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 61، زمستان 1397

   دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر کرامت اساسی، دکتر محمدرضا اصلانی، دکتر زهرا برومند، دکتر مهران درست­ قول، دکتر حسین ذوالقرنین، دکتر آریا رسولی، دکتر آناهیتا رضایی، دکتر تقی زهرائی­ صالحی، دکتر فروغ طلازاده، دکتر محمد صادقی، دکتر جواد صادقی­ نژاد، دکتر صغری غلامی، دکتر علی­ محمد فروغ­مند، دکتر مسعود قربانپور، دکتر رضا قنبرپور، دکتر حمید قاسم­زاده، دکتر رضا کاظمی­ نژاد، دکتر غلامعلی کجوری، دکتر حکیمه گاوزن، دکتر صمد لطف­الله­ زاده، دکتر مهدی محبی­ فانی، دکتر منصور میاحی، دکتر حسن مروتی، دکتر طیبه محمدی، دکتر حسین نجف ­زاده، دکتر اصغر نقی­ ها و دکتر علی­ عباس نیکوند.

 

دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 60، پاییز1397

دکتر اردشیر ارضی، دکتر بهارک اختردانش، دکتر علیرضا البرزی، دکتر زهرا برومند، دکتر مهدی پورمهدی­ بروجنی، دکتر رمضانعلی جعفری، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر ناصر حقوقی­ راد، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر محمود راهدار، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر مسعودرضا صیفی­ آباد شاپوری، دکتر فروغ طلازاده، دکتر داریوش غریبی، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر رضا قنبرپور، دکتر رضا کاظمی­ نژاد، دکتر مهرداد مدیر صانعی، دکتر جاسم مرمزی، دکتر سیدمحمد موسوی، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده و دکتر بابک وزیریان زاده.

 

دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 59، تابستان1397

دکتر صالح اسماعیل ­زاده، دکتر زهرا برومند، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر رمضانعلی جعفری، دکتر عباس جلودار، دکتر محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، دکتر کاوه خزائیل، دکتر محمود راهدار، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر محمدحسین راضی­ جلالی، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر مهدی سلطانی، دکتر علیرضا سمرباف­ زاده، دکتر نعیم عرفانی­ مجد، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر داریوش غریبی، دکتر مهری غفوریان، دکتر مسعود قربانپور، دکتر محمدرضا محزونیه، دکتر حسن مروتی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر اسرافیل منصوری، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر سیدمحمد موسوی، دکتر منصور میاحی و دکتر سعید نظیفی.

 

دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 58، بهار1397

   دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر رضا آویزه، زهرا برومند، دکتر رحیم پیغان، دکتر سیدمصطفی پیغمبری، دکتر عباس جلودار، دکتر غلامعلی جلودار، دکتر جواد جمشیدیان، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلائی، دکتر علیرضا حق­ پرست، دکتر زهره خاکی، دکتر حسین ذوالقرنین، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر آریا رسولی، دکتر وحید زاد مجید، دکتر مهدی زارعی، دکتر سیاوش سلطانیان، دکتر علی شهریاری، دکتر فریدون صابری­ افشار، دکتر نعیم عرفانی­ مجد، دکتر داریوش غریبی، دکتر مهری غفوریان­ بروجرد نیا، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر رضا کاظمی­ نژاد، دکتر مجتبی کافی، دکتر حمید کهرام، دکتر حسین نجف زاده، دکتر هادی نداف، دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی، دکتر علی­ عباس نیکوند، دکتر سیاوش مکتبی، دکتر نغمه موری­ بختیاری و دکتر منصور میاحی.

 

دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 57، زمستان1396

دکتر مسعود ادیب مرادی، دکتر رضا آویزه، دکتر رحیم پیغان، دکتر رمضانعلی جعفری، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر عباس جلودار، دکتر جواد جمشیدیان، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر شیما حسینی فر، دکتر محمد خسروی، دکتر عبدالحسین دلیمی­ اصل، دکتر محمدحسین راضی­ جلالی، دکتر تقی زهرایی صالحی، دکتر سمیه سالاری، دکتر مهدی سلطانی، دکتر پرویز شایان، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر داریوش غریبی، دکتر صغرا غلامی، دکتر سیدرضا فاطمی­ طباطبایی، دکتر مسعود قربانپور، دکتر محمدرضا قربانی، دکتر شریف مراغی، دکتر حسن مروتی، دکتر بهمن مصلی­ نژاد، دکتر حسین معتمدی، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده، دکتر جمال نوری­ نژاد، دکتر غلامرضا نیکبخت­ بروجنی و دکتر مهدی وصفی­ مرندی.

 

 دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 56، پاییز 1396

   دکتر ملاحت احمدی، دکتر اردشیر ارضی، دکتر آرش امیدی، دکتر علی بنی­ آدم، دکتر مهدی پورمهدی­ بروجنی، دکتر رحیم پیغان، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر آرش چایچی، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر حسین حمیدی­ نجات، دکتر محمدحسن حبل­ الورید، دکتر محمد خسروی، دکتر محمدحسین راضی­ جلالی، دکتر محمود راهدار، دکتر ابراهیم رجب­ زاده، دکتر علی رسولی، دکتر آناهیتا رضایی، دکتر مهدی زارعی، دکتر احمد زندمقدم، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر مهدی سلطانی، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر مهری غفوریان، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر مهدی محبی­ فانی، دکتر بابک محمدیان، دکتر تکاور محمدیان، دکتر مهرداد مدیرصانعی، دکتر بهمن مصلی­ نژاد، دکتر حسین معتمدی، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر حسین نجف­ زاده و دکتر علی­ عباس نیکوند.

 

دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تابستان 1396

   دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر ملاحت احمدی، دکتر محمدرضا اصلانی، دکتر علیرضا البرزی، دکتر فرید براتی، دکتر زهرا برومند، دکتر علی بنی­ آدم، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر عباس جلودار، دکتر شیما حسینی­ فر، دکتر محمد خسروی، دکتر مهران درست قول، دکتر آرش راسخ، دکتر عباس رأفت، دکتر تقی زهرائی­ صالحی، دکتر نگین سلامات، دکتر فریدون صابری­ افشار، دکتر مسعودرضا صیفی­ آباد شاپوری، دکتر فروغ طلازاده، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر محمدکاظم غریب­ ناصری، دکتر مهری غفوریان، دکتر رضا فاطمی­ طباطبایی، دکتر نیلوفر فرزانه، دکتر زهره قطب­ الدین، دکتر مجتبی کافی، دکتر سعد گورانی­ نژاد، دکتر محمدرضا محزونیه، دکتر احمدعلی محمد­پور، دکتر طیبه محمدی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر محمدسعید مصدق، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر منصور میاحی، دکتر صدیقه نبیان و دکتر سعید نظیفی.

 

دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 54، بهار 1396

   دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر مریم انصاری­ لاری، دکتر جمیله سالارآملی، دکتر هادی ایمانی­ راستابی، دکتر زهرا برومند، دکتر علی بنی­ آدم، دکتر مجتبی بنیادیان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر عباس جلودار، دکتر جواد جمشیدیان، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر زهره خاکی، دکتر مهران درست­ قول، دکتر هومن رحمتی­ هولاسو، دکتر عباس رأفت، دکتر احمد زندمقدم، دکتر مهدی سلطانی، دکتر مسعودرضا صیفی­ آبادشاپوری، دکتر مجتبی علیشاهی، دکترمهری غفوریان، دکتر زهره قطب­الدین، دکتر طیبه محمدی، دکتر بابک محمدیان، دکتر حسن مروتی، دکتر حسین معتمدی، دکتر سیاوش مکتبی، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده­ ورزی و دکتر غلامرضا نیکبخت­ بروجنی.

 

دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 53، زمستان 1395

دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر رضا آویزه، دکتر جلال بختیاری، دکتر فرید براتی، دکتر زهرا برومند، دکتر رحیم پیغان، دکتر عباس جلودار، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر عبدالله جمشیدی، دکتر هدایت حسینی، دکتر شیما حسینی­ فر، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر زهره خاکی، دکتر محمد خسروی، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر آناهیتا رضایی، دکتر رضا رنجبر، دکتر مهدی زارعی، دکتر قاسم ساکی، دکتر مسعودرضا صیفی­ آبادشاپوری، دکتر تقی شیبانی، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر علیرضا غدیری، دکتر محمدکاظم غریب­ ناصری، دکتر مسعود قربانپور، دکتر زهره قطب­ الدین، دکتر تکاور محمدیان، دکتر حسن مروتی، دکتر مرتضی ممویی، دکتر منصور میاحی و دکتر مهدی وصفی­ مرندی.

 

دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 52، پاییز 1395

  دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر رحیم پیغان، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر جواد جمشیدیان، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر محمدحسن حبل­ الورید، دکتر محمود خاکساری­ مهابادی، دکتر محمد خسروی، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر آریا رسولی، دکتر آناهیتا رضایی، دکتر رضا رنجبر، دکتر مسعودرضا صیفی­ آبادشاپوری، دکتر سیامک عصری­ رضایی، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر علیرضا غدیری، دکتر صغری غلامی، دکتر سیدرضا فاطمی­ طباطبایی، دکتر مسعود قربانپور، دکتر صمد لطف­ اله­ زاده، دکتر محمدرضا محزونیه، دکتر بابک محمدیان، دکتر مهرداد مدیرصانعی، دکتر احمد مرشدی، دکتر حسین معتمدی، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده، دکتر سعید نظیفی و دکتر حسین نورانی.

 

دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 51، تابستان 1395

   دکتر ملاحت احمدی، دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر محمدعلی بهروز، دکتر مهدی پورمهدی­ بروجنی، دکتر رحیم پیغان، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر فرزانه حسینی، دکتر شیما حسینی­ فر، دکتر محمد خسروی، دکتر مهران درست­ قول، دکتر محمدحسین راضی­ جلالی، دکتر آریا رسولی، دکتر مهدی زارعی، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر بهادر شجاعی، دکتر علی شهریاری، دکتر محمدتقی شیبانی، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر مهری غفوریان، دکتر صغرا غلامی، دکتر مسعود قربانپور، دکتر زهره قطب­ الدین، دکتر تکاور محمدیان، دکتر مجید مسعودی­ فرد، دکتر بهمن مصلی­ نژاد، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر منصور میاحی و دکتر حسین نجف­زاده­ ورزی.

 

دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 50، بهار 1395

    دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر ناهید اطیابی، دکتر زهرا برومند، دکتر مینا تجلی، دکتر عباس جلودار، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر محمدحسن حبل­ الورید، دکتر شیما حسینی­ فر، دکتر زهره خاکی، دکتر محمود خاکساری، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر جمشید رزم­یار، دکتر احمد زندمقدم، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر مهدی سلطانی، دکتر سیاوش سلطانیان، دکتر تقی شیبانی، دکتر فروغ طلازاده، دکتر زهرا طوطیان، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر علیرضا غدیری، دکتر مهری غفوریان، دکتر صغرا غلامی، دکتر سیدرضا فاطمی­ طباطبایی، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر زهره قطب­ الدین، دکتر یزدان مظاهری، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­زاده­ ورزی، دکتر جمال نوری­ نژاد و دکتر مهدی وصفی­ مرندی.

 

دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 49، زمستان 1394

    دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر رضا آویزه، دکتر سمیه بهرامی، دکتر رحیم پیغان، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر عباس جلودار، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر حسین حمیدی­ نجات، دکتر کاوه خزائیل، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر مهران درست­ قول، دکتر حسین ذوالقرنین، دکتر محمود راهدار، دکتر ابراهیم رجب­ زاده، دکتر آریا رسولی، دکتر رضا رنجبر، دکتر نگین سلامات، دکتر مهدی سلطانی، دکتر فروغ طلازاده، دکتر علیرضا غدیری، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر مهرداد مدیر صانعی، دکتر شریف مراغی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر بهمن مصلی­ نژاد، دکتر حسین معتمدی، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده، دکتر محمد نصراله­ زاده ماسوله و دکتر محمد نوری.

 

دوره 11، شماره 3- شماره پیاپی 48، پاییز 1394

    دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر علیرضا البرزی، دکتر زهرا برومند، دکتر سمیه بهرامی، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر عباس جلودار، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر محمدحسن حبل­ الورید، دکتر حسین حمیدی­ نجات، دکتر عزیزاله خداکرم­ تفتی، دکتر آریا رسولی، دکتر آناهیتا رضایی، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر احمد زندمقدم، دکتر علی شهریاری، دکتر فروغ طلازاده، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر عطااله غدیری، دکتر مهری غفوریان، دکتر سیدرضا فاطمی­ طباطبایی، دکتر احمد فرج­زاده­ شیخ، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر حسین معتمدی، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر سیاوش مکتبی، دکتر محمد ملازم، دکتر حسن ممتاز، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده و دکتر سیدمحمد هاشمی­ اصل.

 

دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 47، تابستان 1394

    دکتر اردشیر ارضی، دکتر فرید براتی، دکتر زهرا برومند، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر موسی توسلی، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر عباس جلودار، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی،  دکتر شیما حسینی­ فر، دکتر ناصر حقوقی­ راد، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر مهران درست­ قول، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر محمود راهدار، دکتر جمشید رزم­یار، دکتر آریا رسولی، دکتر مهدی زارعی، دکتر احمد زندمقدم، دکتر تقی زهرائی­ صالحی، دکتر علی شهریاری، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر داریوش غریبی، دکتر سیدرضا فاطمی طباطبایی، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر زهره قطب­الدین، دکتر مجتبی کافی، دکتر صمد لطف­اله­ زاده، دکتر مهدی محبی­ فانی، دکتر محمدرضا محزونیه، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر منوچهر مکوندی، دکتر مرتضی ممویی، دکتر سیدمحمدتقی منصوری، دکتر جلیل مهرزاد سلاکحانی، دکتر منصور میاحی و دکتر محمدابراهیم نوریان­ سرور.

 

دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 46، بهار 1394

    دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر اردشیر ارضی، دکتر محمدرضا اصلانی، دکتر علی بنی­ آدم، دکتر عزیزاله­ خداکرم تفتی، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر حسین حمیدی­ نجات، دکتر زهره خاکی، دکتر محمدحسین راضی­ جلالی، دکتر محمود راهدار، دکتر احمد زندمقدم، دکتر علیرضا سمرب اف­زاده، دکتر علی شهریاری، دکتر مسعودرضا صیفی­ آبادشاپوری، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر یعقوب فربد، دکتر زهره قطب­ الدین، دکتر غلامعلی کجوری، دکتر علی محمدی، دکتر مهرداد مدیرصانعی، دکتر شریف مراغی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر نادر مصوری، دکتر حسین معتمدی، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر منوچهر مکوندی، دکتر محمدتقی منصوری، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر سعید نظیفی، دکتر حسن نیلی و محمد یخچالی.

 

دوره 10، شماره 4- شماره پیاپی 45، زمستان 1393

    دکتر رضا آویزه، دکتر فرید براتی، دکتر مهدی پورمهدی ­بروجنی، دکتر رحیم پیغان، دکتر سیدمصطفی پیغمبری، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر سیده میثاق جلالی، دکتر حسین حمیدی­ نجات، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر محمدحسین راضی­ جلالی، دکتر محمود راهدار، دکتر آریا رسولی، دکتر علی رضاخانی، دکتر رحیم عبادی، دکتر مسعود قربانپور، دکتر زهره قطب­ الدین، دکتر غلامعلی کجوری، دکتر حمید گله­ داری، دکتر سعد گورانی، دکتر مهدی محبی­ فانی، دکتر بابک محمدیان، دکتر مجید مسعودی فرد، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر سعید مصدق، دکتر منصور میاحی، دکتر سعید نظیفی، دکتر جمال نوری­ نژاد و سیدمحمد هاشمی­ اصل.

 

دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 44، پاییز 1393

    دکترمسعود ادیب­ مرادی، اردشیر ارضی، دکتر معصومه احمدی­ زاده، دکتر فرید براتی، زهرا برومند، دکتر سمیه بهرامی، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرحیم حاجی­ حاجیکلایی، دکتر مهران درست­ قول، دکتر مهدی زارعی، دکتر تقی زهرایی­­ صالحی، دکتر نگین سلامات، دکتر گودرز صادقی­ هشجین، دکتر مسعودرضا صیفی­ آبادشاپوری، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر داریوش غریبی، دکتر سیدرضا فاطمی­ طباطبایی، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر حمید قاسم­زاده­ نوا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر محمدرضا محزونیه، دکتر علی محمدی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر حسین معتمدی، دکتر منوچهر مکوندی، دکتر مرتضی ممویی، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده و دکتر هادی نداف.

 

دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 43، تابستان 1393

    دکتر مصطفی اخلاقی، دکتر افشین آخوندزاده­ بستی، دکتر مسعود ادیب­ مرادی، دکتر پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر مینا تجلی، دکتر خداکرم تفتی، دکتر عباس جلودار، دکتر حسین جوینده، دکتر رحیم حب­نقی، دکتر شاپور حسن­ زاده، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر مهران درست­ قول،  دکتر عبدالرحمن راسخ، دکتر آریا رسولی، دکتر زهرا رمضانی، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر سارنگ سروری، دکتر شهرام شکرفروش، دکتر مسعودرضا صیفی آبادشاپوری، دکتر علیرضا غدیری، دکتر داریوش غریبی، دکتر علی فضل­ آرا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر ابوالفضل کامکار، دکتر قدرت­ اله محمدی، دکتر علی محمدی، دکتر مجید مسعودی­ فرد، دکتر حسین معتمدی، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر محمد ملازم، دکتر نغمه موری­ بختیاری، دکتر سعید نظیفی و دکتر محمد نصراله­ زاده­ ماسوله.

 

دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 42، بهار 1393

    دکتر معصومه احمدی­ زاده، غلامرضا اسکندری، محمدرضا اصلانی، دکتر روز علی باتوانی، دکتر فرید براتی، دکتر مهدی پورمهدی­ بروجنی، دکتر رحیم پیغان، دکتر مهران درست­ قول، دکتر عبدالحسین دلیمی­ اصل، دکتر رمضانعلی جعفری، دکتر ناصر حقوقی­ راد، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر محمود راهدار، دکتر مریم رضائیان، دکتر داور شاهسونی، دکتر گودرز صادقی­ هشتجین، دکتر نعیم عرفانی­ مجد، دکتر محمدکاظم غریب­ ناصری، دکتر سیدرضا فاطمی طباطبایی، دکتر حمید قاسم­زاده­ نوا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر سعد گورانی­ نژاد، دکتر صمد لطف­اله­ زاده، دکتر شریف مراغی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر حسین معتمدی، دکتر سعید میرزرگر و دکتر حسین نجف­زاده­ ورزی.

 

دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 41، زمستان 1392

    دکتر مصطفی اخلاقی، دکتر غلامرضا اسکندری، دکتر رضا امانی، دکتر روزعلی باتوانی، دکتر خلیل بدیعی، دکتر زهرا برومند، دکتر محمدتقی بیگی نصیری، دکتر مهدی پورمهدی­ بروجنی، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر شاپور حسن­ زاده، دکتر عزیزالله خداکرم تفتی، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر عبدالحسین دلیمی­ اصل، دکتر مهران درست­ قول، دکتر محمود راهدار، دکتر محمد راضی­ جلالی، دکتر تقی زهرایی­ صالحی، دکتر عبدالکریم زمانی­ مقدم، دکتر داور شاهسونی، دکتر شهرام شکرفروش، دکتر محمدتقی شیبانی، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر حمید قاسم­زاده­ نوا، دکتر مسعود قربانپور نجف­ آبادی، دکتر رضا قنبرپور، دکتر رضا کاظمی­ نژاد، دکتر مجتبی کافی، دکتر سعد گورانی­ نژاد، دکتر قدرت الله محمدی، دکتر مهرداد مدیرصانعی، دکتر شریف مراغی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر حسین معتمدی، دکتر احمدرضا موثقی، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف­ زاده، دکتر سعید نظیفی، دکتر علی­ اصغر همتی.

 

دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 40، پاییز 1392

دکتر حسینعلی ابراهیم‌زاده‌موسوی، دکتر علیرضا البرزی، دکتر روزعلی باتوانی، دکتر فرید براتی، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی، دکتر حسین حمیدی‌نجات، دکتر زهره خاکی، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر عبدالله درخشنده، دکتر مهران درست‌قول، دکتر محمد ذاکری، دکتر محمد راضی‌جلالی، دکتر آریا رسولی، دکتر مهدی زارعی، دکتر تقی زهرایی‌صالحی، دکتر قاسم ساکی، دکتر علی‌اصغر سرچاهی، دکتر علی شهریاری، دکتر محمدتقی شیبانی، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر سیدرضا فاطمی طباطبایی، دکتر فرهاد فرخی‌اردبیلی، دکتر علی فضل‌آرا، دکتر حمید قاسم‌زاده‌نوا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر مجتبی کافی، دکتر سعد گورانی، دکتر قدرت‌الله محمدی، دکتر مهرزاد مصباح، دکتر حسین معتمدی، دکتر مرتضی ممویی، دکتر سعید میرزرگر، دکتر احمدرضا موثقی، دکتر حسین نجف‌زاده و دکتر سعید نظیفی.

 

دوره 9، شماره 2- شماره پیاپی 39، تابستان 1392

دکتر معصومه احمدی‌زاده، دکتر افشین آخوندزاده، دکتر اردشیر ارضی، دکتر صالح اسماعیل‌زاده، دکتر خلیل بدیعی، دکتر رحیم پیغان، دکتر مهدی پورمهدی‌بروجنی، دکتر عباس جلودار، دکتر محمدرحیم حاجی‌حاجیکلایی، دکتر عبدالحسین خواجه، دکتر اختر دانش، دکتر شهریار دبیریان، دکتر محمد راضی‌جلالی، دکتر عبدالکریم زمانی‌مقدم، دکتر تقی زهرایی‌صالحی، دکتر سارنگ سروری، دکتر شهرام شکرفروش، دکتر مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر داریوش غریبی، دکتر محمدکاظم غریب‌ناصری، دکتر علیرضا قدردان، دکتر مسعود قربانپور، دکتر حمید گله‌داری، دکتر مهرداد مدیرصانعی، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر مهرداد مهری، دکتر احمدرضا موثقی، دکتر محمد موسوی، دکتر منصور میاحی، دکتر حسین نجف‌زاده و دکتر سعید نظیفی.

 

دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 38، بهار 1392

دکتر معصومه احمدی‌زاده، دکتر علیرضا باهنر، دکتر فرید براتی، دکتر محمود بلورچی، دکتر سمیه بهرامی، دکتر رحیم پیغان، دکتر رحیم حاجی‌حاجیکلایی، دکتر حسین حمیدی‌نجات، دکتر محمد راضی‌جلالی، دکتر زهرا رمضانی، دکتر محمود راهدار، دکتر مهدی زارعی، دکتر علی شهریاری، دکتر داریوش غریبی، دکتر سیدرضا فاطمی‌طباطبایی، دکتر علی فضل‌آرا، دکتر حمید قاسم‌زاده‌نوا، دکتر مسعود قربانپور، دکتر مجتبی کافی، دکتر سعد گورانی‌نژاد، دکتر قدرت‌اله محمدی، دکتر جاسم مرمزی، دکتر مهرداد مصباح، دکتر حسین معتمدی، دکتر حسین نجف‌زاده و دکتر سعید نظیفی.

 

دوره 8، شماره 4- شماره پیاپی 37، زمستان 1391

دکتر معصومه احمدی‌زاده، دکتر ملاحت احمدی، دکتر مصطفی اخلاقی، دکتر اردشیر ارضی، دکتر اکرم آهنگرپور، دکتر خلیل بدیعی، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر نعمت‌اله جعفرزاده‌حقیقی‌فرد، دکتر عباس جلودار، دکتر علیرضا حق‌پرست، دکتر محمود خاکساری، دکتر محمدجواد خدایار، دکتر محمد راضی‌جلالی، دکتر تقی زهرایی‌صالحی، دکتر جمیله سالارآملی، دکتر علی شهریاری، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر محمدکاظم غریب‌ناصری، دکتر داریوش غریبی، دکتر صغرا غلامی، دکتر علی فضل‌آرا، دکتر مسعود قربانپورنجف‌آبادی، دکتر حسن مروتی، دکتر محمدرضا محزونیه، دکتر علی محمدی، دکتر سعید مشکین، دکتر حسین معتمدی، دکتر احمدرضا موثقی و دکتر وحید یاوری.

 

دوره 8، شماره 3- شماره پیاپی 36، پاییز 1391

دکتر مصطفی اخلاقی، دکتر مسعود ادیب‌مرادی، دکتر صالح اسماعیل‌زاده، دکتر محمود امین‌لاری، دکتر محمدتقی بیگی‌نصیری، دکتر مهدی پورمهدی‌بروجنی، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر مینا تجلی، دکتر نعمت‌اله جعفرزاده‌حقیقی، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر محمد راضی‌جلالی، دکتر محمدحسین راضی‌جلالی، دکتر تقی زهرایی‌صالحی، دکتر مهدی سلطانی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، دکتر سیامک عصری‌رضایی،‌ دکتر علیرضا غدیری، دکتر داریوش غریبی، دکتر علی فضل‌آرا، دکتر مسعود قربانپورنجف‌آبادی، دکتر قدرت‌اله محمدی، دکتر شریف مراغی، دکتر حمداله مشتاقی، دکتر حسین معتمدی، دکتر عبدالواحد معربی، دکتر سیاوش مکتبی، دکتر حسن ممتاز، دکتر منصور میاحی و دکتر سیدمحمد هاشمی‌اصل.

 

دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 35، بهار 1391

دکتر معصومه احمدی‌زاده، دکتر مصطفی اخلاقی، دکتر اردشیر ارضی، دکتر علیرضا باهنر، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، مینا تجلی، دکتر عباس جلودار، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر مهران درست‌قول، دکتر علیقلی رامین، دکتر مریم رضائیان، دکتر مسعود ستاری، دکتر علی‌اصغر سرچاهی، دکتر علیرضا سرکاکی، دکتر نگین سلامات، دکتر رسول شهروز، دکتر مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری، دکتر نعیم عرفانی‌مجد، دکتر سیامک عصری‌رضایی، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر کاظم غریب‌ناصری، دکتر حمید گله‌داری، دکتر صمد لطف‌اله‌زاده، دکتر احمد مرشدی، دکتر مهرداد مهری، دکتر سعید میرزرگر و دکتر سعید نظیفی.

 

دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 34، بهار 1391

دکتر اردشیر ارضی، دکتر صالح اسماعیل‌زاده، دکتر علیرضا البرزی، دکتر فرید براتی، دکتر رحیم پیغان، دکتر محمدرضا تابنده، دکتر عباس جلودار، دکتر حسین حمیدی‌نجات، دکتر غلامحسین خواجه، دکتر محمدحسین راضی‌جلالی، دکتر رضا رنجبر، دکتر مهدی زارعی، دکتر علیرضا سرکاکی، دکتر رجبعلی صدرخانلو، دکتر نعیم عرفانی‌مجد، دکتر سیدمرتضی علوی‌شوشتری، دکتر مجتبی علیشاهی، دکتر سیدرضا فاطمی‌طباطبایی، دکتر مسعود قربانپور، دکتر مجتبی کافی، دکتر حمید گله‌داری، دکتر احمدعلی محمدپور، دکتر قدرت‌اله محمدی، دکتر مهرداد مدیرصانعی، دکتر حسن مروتی، دکتر سیدمحمد موسوی، دکتر منصور میاحی، دکتر سیدسعید میرزرگر و دکتر محمود هاشمی‌تبار.