پرسش‌های متداول

آیا مجله دامپزشکی ایران، مجله ای با اعتبار علمی-پژوهشی است؟

بله. این مجله با کسب مجوز از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری دارای اعتبار علمی پژوهشی است.

آیا مجله دامپزشکی ایران توسط پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه می شود؟

بله. این مجله توسط پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

آیا این نشریه قابلیت دسترسی آزاد به مقالات وجود دارد؟

بله. مقالات این نشریه بصورت آزاد قابل دسترسی هستند.