دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR

صفحه 5-12

کتایون اسکویی زاده؛ بهمن مصلی‌نژاد؛ مسعودرضا صیفی‌آبادشاپوری؛ خدیجه ثنایی


اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان

صفحه 36-42

کمال حسن پور؛ مرتضی ممویی؛ مرتضی اصغری مقدم؛ سید صالح طباطبایی وکیلی؛ محمدتقی بیگی نصیری


جستجوی پادتن‌های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه

صفحه 54-61

علیقلی رامین؛ غلامرضا عبداله پور؛ فرید عزیززاده؛ پریا قهرمانی؛ امیر مسعودی؛ سینا رامین


مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی

صفحه 69-80

نعیم عرفانی مجد؛ سجاد سحاب نگاه؛ سید رضا فاطمی طباطبایی


اثرات بیهوش کننده اسانس میخک بارگذاری شده با نانو ذرات آهن در ماهی آنجل

صفحه 81-88

مصطفی غفاری؛ علی خسروانی زاده؛ احمد قرایی؛ حسن صالحی؛ بهروز ابطحی؛ عبدالعلی راهداری