بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    با توجه به گسترش نگهداری ماهیان زینتی در ایران و جهان مسأله بهداشت و بیماری‌های این گونه ماهیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  در این تحقیق با استفاده از دو روش تهیه لام مرطوب و لام هیستوپاتولوژی ضایعات و آلودگی‌های انگلی مختلف در بین دو گونه معمول و پرطرفدار ماهیان آکواریومی آب شیرین، گلدفیش و آنجل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.  در این تحقیق مجموعاً 40 عدد ماهی گلدفیش (Carassius auratus) و آنجل (Ptreophyllum sp.) دارای علائمی از بیماری، از قبیل:  بی‌اشتهایی، کم تحرکی و بی‌حالی، از 10 مرکز فروش ماهیان زینتی در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر تهیه گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه به روش لام مرطوب از باله‌ها، پوست و آبشش گسترش لام مرطوب و لام رنگ‌آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین تهیه شد و سپس مورد ارزیابی میکروسکوپی قرار گرفتند.  طبق این بررسی در گسترش لام مرطوب، درصدهای مختلفی از آلودگی به داکتیلوژیروس، ایکتیوفتریوس مولتی‌فیلیئیس، چیلودونلا، آرگولوس و تریکودینا مشاهده گردید.  تغییرات بافتی از قبیل هیپرپلازی و چماقی شدن رشته‏های آبششی، تلانژیکتازی، ادم، خونریزی و اپیتلیوسیستیس دیده شد.  همچنین به ترتیب در 11 نمونه ماهی گلدفیش و 2 نمونه ماهی آنجل، مقاطع مختلفی از انگل روئت گردید.  در 5 نمونه هیچ‌گونه آلودگی در لام مرطوب دیده نشد در حالی که در لام هیستوپاتولوژی مقاطعی از انگل یا ضایعات خاص تشخیص داده شد.  نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این نکته می‌‌باشد که بررسی هیستوپاتولوژی دید کامل‌تری در مقایسه با لام مرطوب ایجاد می‌نماید و عوارض مشاهده شده بیانگر یک وضعیت نامطلوب و شرایط نامساعد برای ماهی است که بیشترین احتمال به آلودگی انگلی، عوامل تغذیه‌ای و عوامل محیطی بر‌می‌گردد.

کلیدواژه‌ها