آلودگی ماهیان مولد گورخری در تالاب چغاخور چهارمحال و بختیاری به انگل خارجی آرگالوس فولیاسوس در فصل زادآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

    مطالعه حاضر با هدف بررسی آلودگی جمعیت طبیعی مولدین ماهیان گورخری چهارمحال و بختیاری Aphanius vladykovi ,Coad 1988 در تالاب چغاخور به انگل خارجی آرگالوس Argulus foliaceus در فصل تخم‌ریزی انجام شده است.  گزارش این آلودگی برای نخستین بار در ایران اعلام شده است.  نتایج نشان می‌دهد که 51% از مولدین نمونه‌برداری شده به آرگالوس آلوده بوده و70% مولدین ماده و 36% مولدین نر، این آلودگی را نشان دادند.  تراکم بالایی از این انگل در هر 100 میلی‌لیتر آب نمونه‌برداری شده در تالاب در بسترهای گلی (با تراکم 5/0±8/6 انگل) و سنگی (با تراکم 4/0±2/3 انگل) و نیز در زیر گیاهان لانه‌ای تخم‌ریزی مولدین (با تراکم 3/0±5/4 انگل) مشاهده شد.  تمایل انگل‌ها به حضور در محل‌های تخم‌ریزی مولدین میزبان در آب‌های کم عمق و حضور مولدین در مناطق کم عمق زیستگاه در هنگام کم آبی فصلی زیستگاه می‌تواند بازگوکننده علت این شیوع باشد.  به علاوه ماهیان ماده با نشان دادن رفتارهای تخم‌ریزی طولانی‌تر و با سپری کردن زمانی بیشتر در مکان‌های تخم‌ریزی و نیز حساسیت بدنی بیشتر به انگل‌ها این اجازه را می‌دهند تا طیف‌های بیشتری از زیستگاه آنها به انگل مبتلا شوند.

کلیدواژه‌ها