مطالعه مقطعی آلودگی به بارتونلا هنسله در سگ‌های شهرستان اهواز به روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    گونه‌های بارتونلا، به عنوان یک عامل بیماری‌زای باکتریایی مهم، در دامپزشکی و پزشکی در حال افزایش هستند.  هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع بارتونلا هنسله در نمونه‌های خون، بزاق و ناخن سگ‌های اهلی در منطقه اهواز‏، جنوب غرب ایران بود.  مطالعه‏، جهت تعیین عفونت ناشی از بارتونلا هنسله، روی 100 قلاده سگ خانگی که در اهواز زندگی می‌کردند انجام گرفت.  نمونه‌های خون، بزاق و ناخن (300 نمونه)، از سگ‌های مورد مطالعه و برای یک دوره 1 ساله جمع‌آوری گردید.  نمونه‌ها از لحاظ حضور اجرام بارتونلا هنسله و به روش PCR (واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز) مورد بررسی قرار گرفتند.  در این بررسی، بارتونلا هنسله از نمونه‌های خون، بزاق و ناخن سگ‌های مورد مطالعه جدا نگردید.  در جداسازی DNA  بارتونلا هنسله توسط PCR، از پرایمرهای Bart321s و Bart983as استفاده گردید.  این تحقیق، اولین مطالعه درباره شیوع عفونت ناشی از بارتونلا هنسله، در جمعیت سگ‌های ایران می‌باشد.  عدم وجود آلودگی در سگ‌های مورد مطالعه نشان می‌دهد که آنها احتمالاً نقشی در انتقال عفونت ندارند، با این وجود، مطالعه‌ای دیگر روی یک جمعیت بزرگ‌تر از سگ‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها