دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-139 

مقاله پژوهشی

اثر تغذیه با سطوح مختلف لاکتوفرین گاوی بر عملکرد رشد و فعالیت لایزوزیم سرم و موکوس تاس‌ماهی سیبری جوان

صفحه 5-16

خلیل اسلاملو؛ بهرام فلاحتکار؛ سایچیرو یوکویاما؛ علیرضا عباس‌علیزاده


بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی

صفحه 17-23

رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ حسین نجف‌زاده؛ مهدی پورمهدی‌بروجنی؛ شهرزاد دشتگل


شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران

صفحه 24-33

عباس جلودار؛ علیرضا مسعودی؛ سعید مهرزادی؛ عاطفه داوودی


بررسی میزان کادمیوم در ماهی کپور پرورشی، آب و رسوب‌های استخرهای پرورشی استان خوزستان

صفحه 34-42

مهران جواهری بابلی؛ پیوند مکتبی؛ علیرضا جعفرنژادی؛ ابوالفضل عسکری ساری


بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی

صفحه 71-77

شیما صفایی؛ سعد گورانی‌نژاد؛ غلامحسین خواجه؛ قدرت‌الله محمدی


جداسازی، تعیین سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از ماکیان شهرستان اراک

صفحه 88-96

الهام عزت‌پناه؛ سهیلا مرادی بیدهندی؛ پژواک خاکی؛ رایناک قادری؛ احسان سیدان‌جاسبی؛ سوده مقتدایی‌فر