بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه بر ابعاد غده پروستات سگ با استفاده از روش اولتراسونوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

    هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات معمول‌ترین بیماری پروستات در سگ‌های نر اخته نشده است که تخمین زده می‌شود در 100 درصد سگ‌های نر مسن بروز نماید.  استفاده از گیاهان و دیگر رستنی‌ها به شکل یکنواخت و ثابتی در حال افزایش بوده است.  گزنه یکی از گیاهانی است که مصرف آن در پزشکی به خصوص در مشکلات دستگاه ادراری تاریخچه‌ای طولانی مدت دارد.  در این مطالعه پنج قلاده سگ نر مسن مبتلا به هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات به شکل طبیعی، روزانه 2 میلی‌گرم به ازاء هر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه را به صورت خوراکی و به مدت 3 ماه دریافت نمودند.  طول، عرض، ارتفاع و حجم پروستات سگ‌ها هر دو هفته یک‌ بار به وسیله اولتراسونوگرافی از سطح شکم اندازه‌گیری شدند.  در پایان مطالعه طول، عرض، ارتفاع و حجم پروستات سگ‌ها به ترتیب به مقدار 02/14، 31/9، 02/9 و 41/19 درصد اندازه اولیه خود کاهش یافتند.  عصاره گزنه به شکل معنی‌داری در کاهش ابعاد و حجم پروستات مؤثر بود.  هیچگونه عوارض جانبی ناخواسته‌ای در سگ‌ها دیده نشد.  تجویز عصاره گزنه در این مطالعه فاقد خطر بود و سگ‌ها به خوبی آن را تحمل نمودند.  به طور کلی شواهد موجود بیانگر اثر کم تا متوسط عصاره ریشه گزنه در کاهش اندازه و حجم پروستات می‌باشد.  با این وجود اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که عصاره ریشه گزنه می‌تواند جایگزین عمل اخته در درمان هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات در سگ شود.  اثر عصاره در طولانی مدت و همچنین بی‌خطری و توانایی آن در پیشگیری از بروز هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات هنوز به‌خوبی شناخته نشده است.  شناخت اهمیت و کمیت اثر عصاره گزنه تا قبل از قبول آن در رهیافت‌های درمانی هیپرپلازی خوش‌خیم پروستات مستلزم انجام مطالعات تأیید کننده بعدی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها