دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 80، آذر 1402، صفحه 1-113 
شیوع سرمی نئوسپوروز در بز و سگ های گله منطقه زاگرس مرکزی

صفحه 41-44

10.22055/ivj.2023.365734.2513

فریدون حضرتی کلبی بکی؛ حمیدرضا عزیزی؛ غلامعلی کجوری؛ یاسر پیرعلی؛ مرتضی حسینی نژاد


اینترلوکین-6 پلاسمای مادری و شکست زودرس آبستنی در گاوهای شیری

صفحه 45-50

10.22055/ivj.2023.391084.2573

مریم همت زاده دستگردی؛ فرید براتی؛ آذر برادران؛ عبدناصر محبی؛ محمد براتی


گزارش یک مورد پمفیگوس فولیاسئوس راجعه در اسب

صفحه 96-101

10.22055/ivj.2023.389916.2571

علی صادقی نسب؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ جواد اشرفی هلان؛ زینب صادقی دهکردی؛ علی اصغر بهاری؛ علیرضا نوریان