دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-116 
بررسی فروانی آلودگی به ترماتود های مونوژن در برخی از کپور ماهیان رودخانه گاماسیاب همدان

صفحه 21-28

جواد دقیق روحی؛ بهیار جلالی جعفری؛ حسن نظام آبادی؛ غلامرضا مهدیزاده


بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR

صفحه 49-54

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ محمد رشنو؛ ساوش منصوری؛ محمد صباغان؛ مجتبی حقی کرم اله؛ ماجده بلادی موسوی؛ رضا دهنوی زاده کازرونی


نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی

صفحه 55-64

مریم عبداله زاده دشتی؛ مهناز کسمتی؛ لطف الله خواجه پور؛ حسین نجف زاده ورزی


اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی

صفحه 75-82

سید محمد جواد علوی آقاملکی؛ حمید کهرام؛ سعید زین الدینی؛ حمیدرضا نائیجیان


تجمع زیستی کادمیوم محلول در آب و تاثیر آن بر کیفیت لاشه تاس‌ماهی استرلیاد (Acipenser ruthenus)

صفحه 83-93

مرضیه عروجعلی؛ فاطمه پیکان حیرتی؛ سالار درافشان؛ نصراله محبوبی صوفیانی


اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران

صفحه 100-103

تقی تقی پور بازرگانی؛ حسن ممتاز؛ فریدرضا بهارلو؛ مهدی غفاری