آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی شهرکرد

2 دانشگاه آزاد شهرکرد

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

4 دانشگاه شهرکرد

چکیده

    این مطالعه به منظور تعیین میزان آلودگی ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان و آب استخرهای پرورش ماهی استان چهار محال و بختیاری به برخی باکتری‌های روده‌ای انجام شد.  تعداد 108 نمونه ماهی از 6 استخری پرورش ماهی در فصل تابستان به صورت کاملاً تصادفی گرفته شد، هم‌چنین 24 نمونه از آب استخرها در دو مرحله جمع‌آوری گردید.  همه‌ی نمونه‌ها جهت جداسازی باکتری‌های سالمونلا، اشریشیا کلی و سیتروباکتر فروندی، با استفاده از محیط‌های کشت غنی کننده و انتخابی آزمایش شدند.  نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ کدام از نمونه‌ها (ماهی و آب) به باکتری سالمونلا آلودگی نداشتند اما آلودگی نمونه‌های ماهی به اشریشیا کلی و سیتروباکتر فروندی به ترتیب برابر با 3/20 و 4/7 درصد بود.  هم‌چنین آلودگی نمونه‌های آب استخرها به اشریشیا کلی و سیتروباکتر به ترتیب برابر با 7/66 درصد و صفر درصد بود.  با توجه به نتایج این بررسی، ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان در این ناحیه یک منبع ایجاد سالمونلوز در انسان محسوب نمی‌شوند، ولی احتمال انتقال آلودگی برخی از سویه‌های بیماری‌زای باکتری اشریشیا کلی توسط این منبع غذایی به انسان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات