دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 76، آذر 1401، صفحه 1-146 
ارزیابی کارایی مخلوطی از عصاره های روغنی گیاهی به عنوان یک روش درمانی برای اندومتریت بالینی در گاوهای شیری

صفحه 52-62

10.22055/ivj.2022.355231.2487

علی کدیور؛ نجمه داودیان؛ راضیه الهی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ روح الله دهقانی تفتی؛ حبیب الله رشیدزاده؛ محمدجواد بهزادی شهر بابک؛ تقی تکتاز


روش‌های اصلاح شده برای تسهیل رنگ آمیزی های هیستوشیمی، ایمونوهیستوشیمی و هماتوکسیلین- ائوزین بافتی

صفحه 63-73

10.22055/ivj.2022.304383.2398

علی کلانتری حصاری؛ حسن مروتی؛ محمد بابائی؛ علیرضا نوریان؛ کاوه اسفندیاری؛ طاهر علمی؛ سلمان سلطانی


بررسی اثرات سیلیمارین در پیش گیری از سمیت کبدی و کلیوی ناشی از 5-فلوئورواوراسیل در رت

صفحه 103-113

10.22055/ivj.2022.350925.2479

سید محمد فواد نوربخش؛ نصراله احمدی؛ سعید نظیفی؛ علی اکبر نیک روش؛ سید الیاس حسینی فرد