دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 70، خرداد 1400، صفحه 1-122 
جهش ژن سرکوبگر توموری p53 در سلول های فیبروبلاست ریه ناشی از نانوذرات آلومینیوم و روی

صفحه 15-23

10.22055/ivj.2021.253970.2323

زینب جلیلیان؛ جمیله سالار آملی؛ فاطمه جالوسیان؛ طاهره علی اصفهانی؛ علی بشیری دزفولی؛ عباس برین


ارزیابی تغییرات وابسته به سن در دندان های سگ های تریر

صفحه 46-58

10.22055/ivj.2020.244093.2291

کاوه خزاییل؛ فرزین مهندس پور؛ بهمن مصلی نژاد؛ مهدی پورمهدی بروجنی