دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-131 

مقاله پژوهشی

تفکیک دو سویه تجاری ماهی قزل آلای ایرانی و فرانسوی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

صفحه 5-11

10.22055/ivj.2016.13011

سمیه ایرجی؛ رامین مناف فر؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ صمد زارع


تعیین سطح سرمی مس در سگ‌های شهری و روستایی شهرستان اهواز

صفحه 78-86

10.22055/ivj.2016.13019

بهمن مصلی نژاد؛ رضا آویزه؛ محمدرضا تابنده؛ محمد راضی جلالی؛ مهدی پورمهدی


کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه

صفحه 87-97

10.22055/ivj.2016.13020

عبدالواحد معربی؛ جمال نوری نژاد؛ یزدان مظاهری؛ پریان منجزی بختیاری


اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی

صفحه 106-113

10.22055/ivj.2016.12997

محمود خاکساری مهابادی؛ حسین نجف زاده؛ مینا بارانی زاده


گزارش موردی

مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی)

صفحه 114-119

10.22055/ivj.2016.13022

مجید یارقلی؛ طاهره علی اصفهانی؛ شمسی السادات موسوی؛ امیر مهدی عرفانی؛ علی بشیری دزفولی؛ محمد باقر حاج کاظمی؛ مهدی حیدری؛ جمیله سالار آملی