کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشگاه شهیدچمران اهواز

3 اهواز

چکیده

    آگاهی از ویژگی‌های کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان‌های ناحیه‌ی قلم، انگشتان، اندام‌های سینه‌ای و لگنی شتر یک کوهانه در تشخیص بیماری‌ها و ناهنجاری‌های آن‌ها جهت درمان مؤثر و رضایت‌بخش اندام‌های سینه‌ای و لگنی مهم و ضروری است.  هدف از انجام این مطالعه، دستیابی به جزئیات رادیوگرافی و کالبدشناسی ساختارهای استخوان‌های ناحیه‌ی قلم و انگشتان شتر یک کوهانه بود.  در این پژوهش از انتهای دیستال اندام‌های سینه‌ای و لگنی راست و چپ (بلافاصله بعد از مچ دست و مچ پای) پنج نفر شتر یک کوهانه نر استفاده شد.  نتایج آناتومیکی به شرح زیر مشخص شد:  وجود یک زائده‌ی کف پایی در انتهای پروگزیمال قلم اندام پایی، وجود شیار بین قرقره‌ای عمیق، وجود ستیغ سهمی ناقص در سطح کف دستی (کف پایی)، عدم وجود استخوان‌های فرعی قلم و استخوان کنجدی دیستال.  اگرچه آناتومی استخوان‌های ناحیه‌ی قلم و بندهای انگشتان شتر یک کوهانه تفاوت‌های جزئی و شباهت‌های بسیاری را بین اندام‌های سینه‌ای و لگنی نشان داد، اما این استخوان‌ها در شتر یک کوهانه شباهت‌های اندک و اختلاف‌های آشکاری را با سایر نشخوارکنندگان اهلی دارا بودند.  نتایج رادیوگرافی مطالعه‌ی حاضر نشان داد که استخوان اصلی قلم اندام لگنی به واسطه‌ی وجود یک زائده‌ی کف پایی انتهای پروگزیمال که در نماهای جانبی و پشتی - کف پایی دیده می‌شود، از اندام سینه‌ای قابل تمایز است.  در نماهای پشتی کف دستی و پشتی کف پایی شیار بین قرقره‌ای عمیقی در استخوان قلم دیده شد.  به دلیل عدم وجود استخوان‌های فرعی قلم و استخوان کنجدی دیستال، نماهای جانبی و پشتی کف دستی (کف پایی) به عنوان بهترین حالت گماری‌ها جهت این نواحی پیشنهاد می‌شود.  ولی در ناحیه‌ی مفصل قلمی- بند انگشتی، علاوه بر نماهای فوق، نماهای مایل به دلیل وجود استخوان کنجدی پروگزیمال ضروری بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات