مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی)

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان دامپزشکی کشور

2 کارشناس مرکز تحقیقات سم شناسی دانشکده دامپزشکی

3 مرکز تحقیقات سم شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای تخصصی سم شناسی

5 رئیس مرکز تحقیقات سم شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران_ هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

    یک قلاده سگ نر 6 ساله از نژاد بومی، با علائم بالینی افسردگی، بی‌اشتهایی، اسهال، تشنگی شدید، خروج کف از دهان و بدون پاسخ به درمان‌ حمایتی طی 2 ساعت، در یکی از شهرهای استان زنجان تلف شد.  نمونه‌هایی از اندام‌های کبد و کلیه‌ی حیوان به صورت فرمالینه برای آزمایش‌ پاتولوژی و محتویات معده و بافت‌های کبد، قلب، کلیه، مغز و طحال حیوان به صورت یخ‌زده به مرکز تحقیقات سم‌شناسی و مسمومیت‌های دامی دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران ارسال شد.  در کالبدگشایی، اندام‌ها تیره، پرخون و دهیدراته گزارش شده بود.  مطالعات هیستوپاتولوژیک نشان‌دهنده‌ی پرخونی، خون‌ریزی و نکروز در بافت‌های کبد و کلیه به همراه تغییر چربی در کبد بود.  با توجه به وجود رنگ صورتی در محتویات معده و وجود گندم‌های آغشته به رنگ صورتی، احتمال مسمومیت با یک نوع قارچ‌کش که به وسیله‌ی بذر آلوده‌ی کشاورزی به معده حیوان راه یافته ‌بود را تقویت می‌کرد.  در مرکز تحقیقات سم‌شناسی، با استفاده از روش گازکروماتوگرافی مجهز به دتکتور نیتروژن_فسفر (GC_NPD) جهت تعیین نوع ماده‌ی سمی، عامل مسمومیت قارچ‌کش تبوکونازول معرفی شد.  این نخستین گزارش مسمومیت با تبوکونازول در سگ از ایران است.

کلیدواژه‌ها