نویسنده = نعیم عرفانی مجد
تأثیر شکل خوراک و فیبر بر تغییرات بافت شناسی روده کوچک جوجه‌های گوشتی

دوره 17، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 16-29

10.22055/ivj.2020.189343.2147

ابتسام بوعذار؛ سمیه سالاری؛ نعیم عرفانی مجد؛ سید کاظم موسوی فخر


مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 80-88

10.22055/ivj.2018.99400.1964

حسن مروتی؛ نعیم عرفانی مجد؛ حمید رضا مرادی؛ مهدی هادی جعفری؛ محمد مهدی شمسی؛ سجاد چنانی


اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 48-57

10.22055/ivj.2017.28887.1550

نعیم عرفانی مجد؛ نیلوفر صادقی؛ شیما حسینی فر


مطالعه اثرات هیستومورفومتریک یونجه بر روی کیسه منی موش صحرائی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 79-89

10.22055/ivj.2017.43036

نعیم عرفانی مجد؛ سمیرا تیمورپور؛ قدرت الله محمدی؛ سیدرضا فاطمی طباطبائی


مطالعه ماکروسکوپی و هیستومورفومتری غده پروستات موش صحرایی

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 69-80

نعیم عرفانی مجد؛ سجاد سحاب نگاه؛ سید رضا فاطمی طباطبایی


مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1392، صفحه 78-87

نعیم عرفانی مجد؛ محمد بهرامی؛ حسن مروتی؛ حسین نجف‌زاده