کلیدواژه‌ها = بیان ژن
تأثیر سطوح مختلف آرد میوه بلوط بر بیان ژن‌های IL-5 و IL-6 در بافت بورس فابریسیوس جوجه‌های گوشتی

دوره 19، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 127-134

10.22055/ivj.2022.321098.2427

نسرین طهماسبی؛ مصطفی محقق دولت آبادی؛ محمدرضا بحرینی بهزادی


اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر میزان نسخه برداری از ژن رزیستین در بافت جفت میش‌

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 97-107

10.22055/ivj.2019.125104.2029

پدرام معیری؛ غلامعلی کجوری؛ افشین جعفری؛ علی محمد احدی؛ مهسا ابوالفضل زاده


بررسی بیان ژن های IFN-γ، MX1، MX2، MX3 و HSP70 در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با چای سبز (Camellia sinensis)

دوره 15، شماره 3، مهر 1398، صفحه 32-40

10.22055/ivj.2018.105608.1983

نجمه شیخ زاده؛ شهاب نوتاش؛ علی خانی اوشانی؛ شلاله موسوی؛ کیوان طاهاپور


همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1

دوره 14، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 114-120

10.22055/ivj.2017.63663.1816

سهیل یوسفی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد هادی سخاوتی


بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 33-40

10.22055/ivj.2017.45989

سوسن رادپور؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ محمود نظری


آثار آسیب ناشی از ایسکمی پرفیوژن مجدد روی بیان ژنی برخی از ایزوفرم‌های سیتوکروم P450 در کبد موش صحرایی

دوره 11، شماره 3، آبان 1394، صفحه 17-26

10.22055/ivj.2015.11583

جواد جمشیدیان؛ حسینعلی عرب؛ غلامرضا نیکبخت؛ فرهنگ ساسانی؛ امیر افخمی


بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli

دوره 11، شماره 3، آبان 1394، صفحه 27-34

10.22055/ivj.2015.11584

مجمد رشنو؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مسعود قربانپور؛ محسن لطفی؛ نغمه موری بختیاری؛ سید مرتصی