کلیدواژه‌ها = پوست
گزارش یک مورد پمفیگوس فولیاسئوس راجعه در اسب

دوره 19، شماره 3، آذر 1402، صفحه 96-101

10.22055/ivj.2023.389916.2571

علی صادقی نسب؛ سید مسعود ذوالحواریه؛ جواد اشرفی هلان؛ زینب صادقی دهکردی؛ علی اصغر بهاری؛ علیرضا نوریان


هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس

دوره 16، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 47-53

10.22055/ivj.2019.194902.2168

ملیحه محامد؛ رحیم عبدی؛ محمد تقی رونق؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر


مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 62-77

10.22055/ivj.2016.13018

حسن مروتی؛ کاوه اسفندیاری؛ محمد تقی شیبانی؛ زهرا طوطیان


بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 13-26

ابتسام احمدمرادی؛ سید محمد موسوی؛ آناهیتا رضائی