کلیدواژه‌ها = قزل‌آلای رنگین‌کمان
اثرات استفاده از غذای غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر کیفیت اسپرم و لقاح مولدین نر ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 16، شماره 3، آذر 1399، صفحه 106-115

10.22055/ivj.2019.188278.2164

جواد مهدوی جهان آباد؛ سعید ضیایی نژاد؛ علیرضا قایدی؛ سید حسین مرادیان؛ مصیب سیدی آب الوان


بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس (Streptococcus iniae) و برخی شاخص های خونی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 2، تیر 1394، صفحه 44-53

10.22055/ivj.2015.10111

سجاد پورمظفر؛ مهدی سلطانی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ ژاله مهاجربرازجانی؛ مهرزاد محمدی؛ خلیل پذیر