نویسنده = بهارک اختردانش
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پس زمینه فیلوژنتیکی و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشریشیاکلی به دست آمده از سگ های سالم خانگی و صاحبان آن ها در شهر کرمان

دوره 16، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 55-63

10.22055/ivj.2019.195428.2169

اسما عسکری؛ رضا قنبرپور؛ محمد رضا افلاطونیان؛ بهارک اختردانش؛ حمید شریفی؛ مازیار جاجرمی


2. گزارش توپی مویی منجر به پریتونیت، در یک قلاده شیر آفریقایی (پانترا لئو)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-103

10.22055/ivj.2020.204045.2187

بهارک اختردانش؛ رضا خیراندیش؛ نادیا ندیمی؛ علی رضا نخعی؛ رسول شادمان