گزارش درمانگاهی وقوع بیماری کریپتوبیوزیس سیستمیک در ماهی تیلاپیای گورخری، Tilapia buttikoferi

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 دانشکده دامپزشکی دارنشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    کریپتوبیوزیس یکی از بیماری‌های مهم انگلی ماهی خصوصاً در آزاد ماهیان و ماهیان دریایی است.  این بیماری توسط گونه‌های مختلف انگل کریپتوبیا ایجاد می‌شود.  این انگل می‌تواند از طریق دیواره‌ی روده به اندام‌های داخلی از جمله کبد، کیسه‌ی صفرا و طحال هجوم ببرد و اغلب ماهیان آکواریومی خانواده‌ی سیکلیده را مبتلا کند.  در این مطالعه‌ی موردی، تعدادی ماهی زینتی تیلاپیای گورخری مبتلا به فرم عفونت نادر سیستمیک که به بیمارستان دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شده بودند، به روش متداول و روش‌های تکمیلی بررسی گردیدند.  ماهیان مذکور دارای علائمی هم‌چون بی‌حالی، عدم تعادل، بی‌اشتهایی، تیره و کدر شدن رنگ بدن بودند.  در کالبدگشایی مهم‌ترین یافته، رنگ‌پریدگی آبشش و کبد بود.  در بررسی مقاطع نیز خود انگل در بافت پوششی و هم‌چنین تعداد زیادی تک‌یاخته‌ی تاژک‌دار در فضای لومن روده و نیز روی اپی‌تلیوم مشاهده گردید.  بر اساس علائم بالینی، نشانه‌های ماکروسکوپیک و به ویژه یافته‌های هیستومورفولوژیک انگل، بیماری ماهیان مورد مطالعه‌ی کریپتوبیوزیس سیستمیک تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات