جستجوی کلامیدوفیلا آبورتوس در موارد سقط جنین گوسفند در استان چهارمحال بختیاری با استفاده از روش Nested PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باکتری شناسی

3 عضو هیئت علمی/ گروه ژنتیک/ دانشکده علوم پایه/ دانشگاه شهرکرد

چکیده

     کلامیدوفیلا آبورتوس یکی از علل مهم سقط انزئوتیک میش‌ها و از دست دادن بره‌ها در هنگام آبستنی، در بعضی مناطق محسوب می‌شود.  در عفونت با این باکتری، سقط جنین معمولاً در 3-2 هفته آخر آبستنی رخ می‌دهد و یا بره‌های مرده و ضعیف متولد می‌شوند.  از آن جا که باکتری کلامیدوفیلا در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) رشد نکرده و معمولاً با آزمایش‌های تشخیصی روتین متوجه حضور آن نمی‌شوند، جستجوی آنتی‌ژن یا ژنوم آن توصیه می‌شود.  هدف از این مطالعه بررسی حضور این باکتری در تعدادی از جنین‌های سقطی گوسفند در استان چهار محال و بختیاری بود.  برای این منظور 48 نمونه‌ی محتویات آسپیره شده شیردان جنین‌های سقط شده در فاصله‌ی زمانی سال 1390-1391 با روش Nested PCR جهت شناسایی ژن S rRNA16، مورد آزمایش قرار گرفت.  میزان آلودگی در نمونه‌های بررسی شده 52 درصد بود.  این میزان آلودگی نشان‌دهنده‌ی نقش این باکتری در موارد سقط جنین می‌باشد که تاکنون کمتر به آن اهمیت داده شده است و با توجه به تعداد گوسفند در ایران و میزان فراوانی سقط جنین و خسارات اقتصادی و نیز خطر عفونت انسانی، نیازمند توجه ویژه‌ای برای وسعت بخشیدن به تحقیقات و اجرای اقدامات پیشگیری و کنترل دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات