مطالعه ی پراکنش بیماری نکروز عفونی پانکراس در مزارع قزل آلای ایران به روش RT-PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 متخصص بهداشت و بیماری آبزیان، دفتر بررسی و مدیریت بیماری های آبزیان، سازمان دامپزشکی کشور

5 دستیار پاتولوژی دامپزشکی، دفتر بررسی و مدیریت بیماری های آبزیان، سازمان دامپزشکی کشور

چکیده

    در این مطالعه پراکنش جغرافیایی بیماری ویروس نکروز عفونی پانکراس به روش مولکولی (RT-PCR) در 18 استان کشور و در قالب بررسی موردی طی سال‌های 1391-1390 انجام گرفته است.  با توجه به بروز عفونت‌های هم زمان بیماری‌های نکروز عفونی پانکراس (IPN)، نکروز عفونی بافت خون‌ساز (IHN) و سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS) و نیز علائم بالینی مشابه ناشی از این بیماری‌ها، همه‌ی موارد نمونه‌های مورد مطالعه از بچه ماهیان مزارع ماهیان قزل آلای بیمار با علائم بالینی بی‌اشتهایی، اگزوفتالمی، تیره شدن پوست و تلفات بالا و در برخی موارد نیز از نمونه‌های اسپرم و تخمک اخذ گردید.  نتایج حاصل نشان داد که از 214 نمونه اخذ شده، تعداد 96 مورد آن‌ها با فراوانی نسبی 85/44 درصد در 15 استان کشور مبتلا به بیماری IPN بودند.  بیش‌ترین فراوانی نسبی در لرستان، اصفهان، چهار محال و بختیاری، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و قزوین بود.  با توجه به پراکنش بیماری در مناطق شمالی، شمال غربی، غرب، جنوب غرب و جنوب کشور، عدم مشاهده‌ی آن در سه استان گلستان، گیلان و همدان و نظر به اهمیت اقتصادی آن توجه به روش‌های پیش‌گیری و کنترل بیماری برای کاهش خسارت وارده، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات