مطالعه برون تنی اثر ضدباکتریایی چندگونه گیاهی بر باکتری های ویبریو پاراهمولیتیکوس، ویبریو هاروی و ویبریو دامسلا در محیط کشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل، میدان جهاد، زابل( سایت قدیم)

2 دانشگاه ملی زابل

3 دانشگاه ملی زابل. تالاب بین المللی هامون

4 عضو هیات علمی پژوهشکده تالاب هامون

چکیده

به دلیل عوارض جانبی داروهای شیمیایی و محدودیت استفاده از آنها، گرایش به استفاده از گیاهان دارویی افزایش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی اثرات ضد‌باکتریایی اسانس گیاهان دارویی نعناع ، میخک هندی و زیره سبز بر باکتری‌های ویبریو پاراهمولیتیکوس ، ویبریو هاروی و ویبریو دامسلا در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد. به منظور مقایسه اثرات اسانس، از روش انتشار دیسک (Disk diffusion) استفاده شد. تعیین حداقل غلظت مهاری رشد(MIC) و حداقل غلظت باکتری‌کشی (MBC) با استفاده از روش استاندارد رقیق‌سازی در محیط مایع (Broth- Microdilution) انجام شد. در بین سه گیاه مورد مطالعه میخک هندی بیشترین تاثیر را از خود نشان داد. بزرگترین قطر هاله عدم رشد باکتری 12 میلی متر مربوط میخک هندی برای باکتری ویبریو دامسلا بدست آمد و حداقل غلظت باکتری کشی در غلظت 4 میلی گرم بر میلی لیتر برای گیاهان میخک هندی و نعناع بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس بدست آمد. ویبریو هاروی در مقابل همه اسانس از خود مقاومت نشان داد. بر اساس این مطالعه می توان گفت گیاه میخک هندی به عنوان دارو برای درمان بیماری های باکتریایی ماهی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات