سنوروز عضلانی در یک خرگوش صحرائی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    سنوروز خرگوش در اثر مرحله لاروی تنیا سریالیس، کرم نواری سگ و سایر گوشتخوران ایجاد می‌شود.  این مرحله لاروی یا سنوروس سریالیس بیشتر در بافت زیر پوست خرگوش یافت می‌شود.  سنوروس دارای چندین پروتواسکولکس بوده که آن را از سیستی سرکوس که فقط یک پروتواسکولکس دارد، تفریق می‌نماید.  این مقاله اولین گزارش سنوروس سریالیس در یک خرگوش وحشی شکار شده در شهرکرد از ایران می‌باشد که خصوصیات ماکروسکوپی و میکروسکوپی آن و ضایعات همراه را توصیف می‌نماید.  از نظر ماکروسکوپی، یک کیست 4 سانتی‌متری و پر از مایع با خوشه‌های سفید رنگ پروتواسکولکس‌ها در عضلات ناحیه لگن مشاهده شد.  در سطح داخلی این کیست تعداد 147 پروتواسکولکس وجود داشت.  مطالعه هیستوپاتولوژیک عضلات درگیر چندین مقطع پروتواسکولکس، قلاب‌ها و تعداد زیادی اجسام آهکی را آشکار ساخت.  بافت عضلانی احاطه کننده کیست تحت فشار قرار گرفته و دچار آتروفی شده بود.  تکثیر بافت همبند و سلول‌های التهابی بیشتر از نوع لنفوسیت، پلاسما سل و ماکروفاژها در داخل عضلات این نواحی حضور داشت.  کیست بر اساس خصوصیات مرفولوژیک، میزبان واسط و عضلات درگیر شده، سنوروس تنیا سریالیس شناخته شد.  با توجه به حضور گونه‌های تنیای تشکیل دهنده سنوروس در ایران و توانایی بالقوه آنها به عنوان یک بیماری مشترک و ایجاد ضررهای اقتصادی در صنعت دامپروری، توجه بیشتر به کنترل بیماری سنوروز توصیه و تاکید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها