ردیابی ویروس کم خونی عفونی ماکیان در گله های گوشتی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بیماریهای طیور

2 متخصص بهداشت و بیماریهای طیور، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 متخصص بهداشت و بیماریهای طیور ، موسسسه تحقیقاتی و سرم سازی رازی کرج

4 ویروس شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

    کم‌خونی عفونی به عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های سرکوب‌کننده‌ی ایمنی در ماکیان می‌باشد.  عامل بیماری از سیرکوویروس‌ها ایکوزاهیدرال، بدون غشا می‌باشد.  ژنوم حلقوی و DNA تک رشته‌ای دارد.  ویروس کم‌خونی عفونی ماکیان (CIAV) اخیراً به عنوان تنها جنس گیروویروس دسته‌بندی شده است.  شدت نشانه‌های بالینی به چندین فاکتور از قبیل دوز ویروس و سن آلودگی وابسته می‌باشد.  همچنین معتقدند که ایجاد مقاومت سنی با بلوغ سیستم ایمنی مرتبط می‌باشد.  هدف این مطالعه، ردیابی ویروس کم‌خونی عفونی در گله‌های گوشتی استان خوزستان در جنوب غربی ایران بود.  نمونه‌ها از 50 گله‌ی گوشتی تهیه و به طور تصادفی از هر گله 10 کبد از لاشه‌های کشتار شده جدا گردید.  نتایج نشان دادند که از نظر ویروس کم‌خونی عفونی، 32 گله (64 درصد) از 50 گله‌ی گوشتی از نظر CAV با روش مولکولی PCR مثبت هستند.  همچنین 13 گله‌ از 24 گله‌ی گوشتی تجارتی (16/54 درصد) به روش الایزا مثبت بودند.  این مطالعه نشان داد آلودگی با ویروس کم‌خونی عفونی ماکیان در گله‌های گوشتی منطقه گسترده است و در گله‌های مرغان گوشتی به میزان بالایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات