جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بخش بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران

2 استاد ویروس شناسی بخش پاتوفیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران

چکیده

    بیماری نیوکاسل یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی پرندگان است که گونه‌های زیادی از پرندگان از جمله ماکیان اهلی و کبوتران را آلوده می‌کند.  سویه‌ی حادِ ویروس بیماری نیوکاسل که عامل ایجاد کننده‌ی این بیماری در کبوتران است پارامیکزوویروس-1 کبوتری (PPMV-1) نام دارد و می‌تواند باعث بیماری نیوکاسل در ماکیان اهلی نیز شوند.  به منظور جداسازی و تشخیص ملکولی PPMV-1، از 50 گله‌ی کبوتر در شهرستان اهواز در خلال سال‌های 93-92، نمونه‌برداری از طریق سوآب‌های کلوآکی و دهانی- نایی انجام شد.  هم‌چنین از مغز، نای، ریه، کبد، طحال و لوزه‌های سکومی برخی پرندگان تلف ‌شده نیز نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها به تخم‌مرغ‌های جنین‌دار 11-9 روزه تلقیح شدند و تایید مثبت بودن مایع آلانتوییک دارای فعالیت هماگلوتیناسیون با آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون با سرم اختصاصی ضد PPMV-1، انجام شد.  سپس RNA‌ی ویروس نمونه‌ها استخراج گردید و از روی آن cDNA سنتز شد.  در واکنش زنجیره‌ی پلی‌مراز (PCR) از توالی‌های پرایمری که قطعه‌ی 535 جفت بازی تولید می‌کرد، استفاده گردید.  در نهایت محصولات PCR به وسیله‌ی الکتروفورز آنالیز شدند.  نتایج این مطالعه نشان داد 9 گله از 50 گله، در جداسازی در تخم‌مرغ جنین‌دار و آزمون هماگلوتیناسیون سریع مثبت بودند.  آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون با سرم اختصاصی PPMV-1 تایید کرد تمامی ویروس‌های جداشده PPMV-1 هستند.  درصد فراوانی جداسازی در این مطالعه از کبوتران مشکوک به آلودگی با این ویروس، 18 درصد بود.  در PCR تمام 9 گله، مثبت بودند و محصولات PCR این نمونه‌ها، باند 535 جفت بازی را در الکتروفورز نشان دادند.  یافته‌ها‌ی این مطالعه تایید می‌کنند PPMV-1 در کبوتران شهرستان اهواز انزوتیک بوده و می‌تواند همواره تهدیدی برای صنعت پرورش ماکیان اهلی باشد، لذا توالی‌یابی و تعیین ناحیه‌ی شکافت ویروس؛ قرنطینه، حذف و واکسیناسیون مؤثر کبوتران آلوده و بررسی حدت این ویروس‌ها در ماکیان صنعتی در پیش‌گیری و کنترل بیماری و چرخش آن از کبوتران به ماکیان و بالعکس بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات