اثر عصاره جوانه گندم بر تغییرات هورمون‌های جنسی تخمدان در موش صحرایی مواجهه شده با سرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای بافت شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

    اثرات سمیت سرب حتی در سطوح پایین دارای چندین اختلال مانند ضعف، اختلال در توانایی و رفتار فکری کودکان، فقدان شنوایی و بینایی، کاهش کیفیت اسپرم و باروری در زنان است.  از طرفی، درمان توسط گیاهان دارویی مثل جوانه­ی گندم که غنی از آنتی­اکسیدان­هایی مثل ویتامین­های E، تیامین، روی، اسیدهای فنولی، آلکیلوریزورسینول­ها، اسیدهای آمینوفنول و آمینوبنزوئیک­ها می­باشد، می­تواند مد نظر قرار گیرد.  30 سر موش صحرایی ماده­ی بالغ نژاد ویستار (20±240 گرم) در 6 گروه شامل: کنترل (بدون درمان)، سرب با دوز 10 میلی‌گرم، عصاره­ی هیدروالکلی جوانه­ی گندم با دوزهای 100 و 200 میلی‌گرم، سرب هم­زمان با عصاره­ی هیدروالکلی جوانه­ی گندم با دوزهای 100 و 200 میلی‌گرم تقسیم شدند.  در روز 36، از نمونه­ها خون­گیری صورت گرفته و خاصیت آنتی­اکسیدانی سطح پلاسمایی هورمون­های LH و FSH و استروژن مورد ارزیابی قرار گرفت.  وزن موش و وزن تخمدان در گروه القای سرب با دوز 10 میلی‌گرم کاهش یافت، همچنین غلظت استروژن، LH و FSH و خاصیت آنتی­اکسیدانی در گروه سرب با مقادیر متفاوتی کاهش داشت و در گروه عصاره­ی هیدروالکلی جوانه­ی گندم این مقادیر افزایش یافت.  عصاره­ی هیدروالکلی جوانه­ی گندم توانایی جبران ضایعات ناشی از سرب را دارد، که میزان جبران بستگی به دوز تجویزی است.

کلیدواژه‌ها