بررسی شیوع سرمی آنتی بادی های علیه ویروس های آکابان و زبان آبی با استفاده از الایزای رقابتی در گاوهای شیری دامپروری های صنعتی اطراف سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 کارشناس اداره کل دامپزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

چکیده

    در مطالعه‌ی حاضر یک بررسی مقطعی جهت تعیین شیوع سرمی ویروس­های آکابان و زبان‌آبی در گله­های گاو شیری سمنان (ایران) انجام پذیرفت.  تعداد 184 نمونه سرم از گاوهای شیری منطقه­ی جمع‌آوری شد و آنتی­بادی­های ضد این دو ویروس با استفاده از روش الایزای رقابتی در نمونه­های اخذ شده ردیابی شدند.  میزان شیوع سرمی ویروس­های آکابان و زبان‌آبی در گاوها به ترتیب 23 درصد (75-0 درصد بین گله­های مختلف) و صفر درصد تعیین شد.  میزان شیوع ضدسرمی آلودگی به ویروس آکابان با شرایط شیردهی (دوشا یا تلیسه) و تاریخچه­ی سقط جنین به طور معنی­داری در ارتباط بود، به این صورت که در گاوهای دوشا نسبت به تلیسه­ها (3/31 درصد) و در گاوهای بدون سابقه­ی سقط در مقایسه با گاوهای واجد سقط جنین (2/34 درصد) میزان شیوع سرمی بیش­تر بود.  مطالعه­ی حاضر مشخص نمود که عفونت به ویروس آکابان در گله­های شیری اطراف سمنان شیوع نسبتاً بالایی داشته و انجام اقدامات کنترلی و توجه بیش­تر از سوی ادارات و سرویس­های دامپزشکی را می­طلبد، در حالی که به نظر می­رسد ویروس زبان‌آبی اهمیت کم­تری در گله­های شیری منطقه دارد.

کلیدواژه‌ها