مطالعه ضایعات پاتولوژیکی کلیه در مرغان تخمگذار استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

    ضایعات کلیوی باعث اختلال و افت عملکرد کلیه به صورت تجمع اسید اوریک (ازت دفعی) در خون و مایعات بدن می­شوند.  در نتیجه اسید اوریک به صورت کریستال­های اورات در بخش­های مختلف بدن رسوب می­یابد.  پس از شناسایی و اخذ تاریخچه از مرغداری­های تخم­گذاری که در محدوده­ی سنی 30 تا 40 هفته بودند، جهت نمونه­برداری تلفات گله به مدت یک هفته مورد بررسی و کالبدگشایی قرار داده شد.  از لاشه­هایی که کلیه­ی آن­ها دارای ضایعات کالبدگشایی ماکروسکوپی (تورم کلیه، وجود رسوب اورات در کلیه و حالب­ها) بودند، نمونه­برداری از کلیه­ها انجام شد.  در این بررسی از مجموع 500 لاشه­ی اخذ شده از مرغان تخم‌گذار تلف شده، 40 درصد دارای ضایعات کلیوی میکروسکوپی بودند که شامل:  21 مورد پیلونفریت، 74 مورد گلومرولونفریت، 105 مورد نفریت بینابینی، 5 مورد توأم نفریت بینابینی و پیلونفریت، 2 مورد هم توأم گلومرولونفریت و پیلونفریت داشتند و همه‌ی 200 مورد حاوی رسوب اورات در کلیه­ها و تعدادی دارای سنگ‌های ادراری بودند.  نتایج نشان می­دهد که بیش­ترین شکل ضایعات کلیوی در گله­های تحت مطالعه­ی ناشی از نفریت بینابینی است، ولی گله­هایی که در دوران پرورش دچار آلودگی با ویروس برونشیت عفونی شده بودند میزان تلفات ناشی از عفونت­های کلیوی و نقرس در آن­ها بیش­تر بود.  این مطالعه نشان داد که ضایعات کلیوی می­تواند یکی از عوامل اصلی بروز تلفات و کاهش تولید گله­های تخم­گذار می­باشد.

کلیدواژه‌ها