ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

    استرس گرمایی، از مهم­ترین عوامل کاهش­دهنده­ی تولید و بازده­ی غذایی طیور به خصوص در جوجه‌های گوشتی در مناطق گرم و خشک محسوب می‌شود.  استفاده از ترکیباتی با خواص آنتی­اکسیدان، جهت کاهش آثار مخرب ناشی از استرس گرمایی توصیه می‌گردد.  گیاه کاسنی نیز دارای ترکیبات فلاونوئیدی می‌باشد که از خاصیت آنتی­اکسیدانی بالایی برخوردار است.  بر همین اساس، به بررسی اثر گیاه کاسنی بر شاخص‌های رشد جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی پرداخته شد.  بدین منظور، پس از تهیه­ی عصاره­ی هیدروالکلی کاسنی، 270 قطعه جوجه­ی یک روزه گوشتی در 6 گروه، در دو سالن جداگانه تقسیم شدند و تا 22 روزگی به شکل عادی پرورش یافتند.  از 22 تا 42 روزگی گروه اول، دوم و سوم (در سالن 1)، در شرایط عادی و گروه چهارم، پنجم و ششم (در سالن 2)، روزانه به مدت 8 ساعت در دمای 35 درجه­ی سانتی‌گراد نگهداری شدند.  جوجه‌های گروه اول و چهارم، ویتامین C را (100 میلی‌گرم در لیتر) و جوجه­های گروه دوم و پنجم، عصاره­ی کاسنی (100 میلی­گرم در لیتر) از 22 تا 42 روزگی دریافت کردند.  جوجه­های گروه سوم و ششم به عنوان کنترل پرورش داده شدند.  در پایان دوره­ی پرورش، شاخص­های تجمعی اضافه وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد.  نتایج نشان داد اگر چه استرس گرمایی اثر منفی بر شاخص­های رشد دارد اما اضافه سازی عصاره­ی یک درصدی برگ و ریشه­ی کاسنی در بسیاری از شاخص­های مورد بررسی همانند ویتامین C (به عنوان کنترل استاندارد) می­تواند باعث بهبود شاخص­های رشد در جوجه­های تحت استرس گرمایی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات