ارزیابی ترکیب وراپامیل-کتامین بر برخی پارامترهای قلبی و تنفسی در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جراحی و رادیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 دانشیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    به منظور ارزیابی اثرات ترکیب وراپامیل-کتامین بر ضربان قلب، تعداد تنفس، دمای بدن، فشارخون شریانی، گاز­های خونی و میزان اسیدیته خون سرخرگی، پنج قلاده سگ مخلوط به ظاهر سالم، (سه نر و دو ماده) با وزنی بین 20-15 کیلوگرم و سنی بین 5/1 تا 2 سال انتخاب شدند.  وراپامیل (3/0 میلی­گرم بر کیلوگرم وریدی) ده دقیقه قبل از تجویز کتامین (15 میلی­گرم بر کیلوگرم وریدی) تزریق گردید.  تمام نمونه‌­های خون شریانی از سرخرگ رانی چپ قبل از تزریق وراپامیل گرفته شد و در دقایق 5، 15، 30 و 45 پس از القای بیهوشی با کتامین نمونه‌­گیری­ها تکرار گردیدند.  در تمامی حیوانات، بیهوشی و بازگشت از آن بدون حادثه بود.  ضربان قلب در تمام زمان­های پس از بیهوشی به طور معنی­داری افزایش یافت.  در دقیقه پنجم پس از بیهوشی فشار اکسیژن شریانی و میانگین فشار خون شریانی کاهش و دی­اکسید کربن شریانی به طور معنی­داری افزایش یافتند و pH شریانی خون در دقایق 5 و 15 کاهش یافت.  تعداد تنفس و درجه­ی حرارت بدن هیچ­گونه تغییرات معنی­داری را نشان ندادند.  بر اساس مطالعه­ی حاضر می­توان نتیجه­گیری کرد، تمام تغییرات آماری معنی­دار در قسمت اکسیژن، دی اکسید کربن شریانی و اسیدیته­ی خون زودگذر بوده و به کارگیری ونتیلاتور و اکسیژن کمکی می­تواند در جلوگیری از آن­ها مفید باشد، با این وجود، پیش از معرفی این ترکیب در سگ تحقیقات بیش­تری توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات