مطالعه مولکولی یرسینیا راکری، عامل بیماری یرسینیوزیس در برخی از مزارع قزل آلای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران-قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران

2 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران -قطب علمی بهداشت و بیماریهای آبزیان دانشگاه تهران

چکیده

    یرسینیا راکری عامل بیماری یرسینیوزیس یکی از بیماری‌های جدی با زیان‌های اقتصادی بالا در صنعت پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان است.  موارد ابتلای ماهی‌ها در مزارع قزل‌آلای کشور به بیماری مذکور، از نظر بالینی در سال‌های اخیر نگران‌کننده بوده است. این مطالعه با هدف بررسی پراکنش یرسینیا راکری در مزارع ماهیان مبتلا به بیماری، برای نخستین بار در مزارع  استان‌های مازندران (٢٢ مزرعه)، تهران (١٨ مزرعه)، لرستان (٦ مزرعه) و زنجان (٦ مزرعه) طی سال‌های 1391- 1390و هم‌چنین تعیین بیوتیپ وتوالی‌یابی جدایه‌های ایرانی انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعات نمونه‌گیری و کشت باکتریایی، منجر به جداسازی و شناسایی ٣٤ جدایه‌ی یرسینیا راکری از مزارع استان‌های مازندران (١٤ مزرعه)، تهران (١٧مزرعه) و زنجان (٣ مزرعه) گردید. تمامی این جدایه‌ها در آزمایش آنتی‌بادی مونوکلونال ضد باکتری به روش آگلوتیناسیون مثبت بودند. هم‌چنین همگی جدایه‌ها متعلق به بیوتیپ ١ بوده و دارای خواص تحرک و لیپاز مثبت بودند.  به علاوه، در مطالعات تعیین توالی تمامی جدایه‌ها دارای تشابه توالی  (٩٩)% بودند. حاصل مطالعات بیوشیمیایی، سرولوژیک و مولکولی، بیانگر پراکنش بالای یرسینیوزیس با عامل یرسینیا راکری بیوتیپ ١ در مزارع ماهی قزل‌آلای مبتلا در کشور است؛ از این رو نیازمند اقدامات جدی پیشگیری از بیماری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات