مطالعه هیستومورفولوژی محتوای عضلانی مری در پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم پایه، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه علوم پایه، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

    مری بخشی از لوله­ی گوارشی است که در انتقال مواد غذایی از حفره­ی دهانی به معده نقش دارد.  عضلات مری منجر به حرکات دودی آن می­شود.  محتوای عضلانی مری در گونه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت­های قابل ملاحظه­ای را نشان داده است.  اطلاعات در مورد محتوای عضلانی مری در حیوانات وحشی اندک است.  در این تحقیق از دو پلنگ ایرانی استفاده شد.  پس از آسان­کشی حیوانات، جداسازی مری صورت گرفت.  نمونه­ها در فرمالین بافر 10 درصد ثابت­سازی شدند و پس از انجام مراحل آماده­سازی بافت برای مطالعه­ی میکروسکوپ نوری قالب­های پارافینی تهیه شد.  برش­های بافتی به ضخامت 7-5 میکرومتر تهیه و با استفاده از هماتوکسیلین-ائوزین و تری­کروم ماسون رنگ­آمیزی شدند.  نتایج نشان داد که لایه­ی عضله­ی مخاطی از نیمه­ی دوم مری به صورت رشته­های عضلانی صاف پراکنده نمایان و به تدریج به طرف انتهای مری به صورت نوار کامل عضلانی درمی­آید.  طبقه­ی عضلانی به صورت دو لایه­ی عضلانی حلقوی داخلی و طولی خارجی دیده می­شود که به وسیله­ی بافت هم­بندی از هم جدا شده­اند و از ابتدای مری قابل مشاهده هستند.  از شروع نیمه­ی دوم مری، رشته­های عضله­ی صاف در بین رشته­های عضلانی لایه­ی عضلانی حلقوی داخلی مشاهده و به تدریج بر تعداد رشته­های عضلانی صاف افزوده می­شود.  نهایتاً در ناحیه­ی یک چهارم انتهایی مری، عضله­ی حلقوی داخلی کاملاً از رشته­های عضلانی صاف تشکیل می­شود.  عضله­ی طولی خارجی در محل اتصال مری-معدی به صورت عضله­ی صاف دیده شده و به داخل عضله­ی صاف جدار معده ادامه می­یابد.  این مطالعه اولین مطالعه­ی هیستومورفولوژی مری در پلنگ می­باشد و تفاوت­های قابل ملاحظه­ای در نوع و نحوه­ی آرایش عضلات جدار مری این گونه و سایر پستانداران مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات