دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 59، تابستان 1397، صفحه 1-137 
4. بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c)

صفحه 39-46

10.22055/ivj.2017.64250.1821

سمیه رضوی؛ صابر خدابنده؛ محسن آسوری؛ رمضان بهزادی؛ سعید کاووسیان


8. تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی

صفحه 80-93

10.22055/ivj.2017.43124.1629

محمدرضا مخبر دزفولی؛ صمد لطف اله زاده؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ زهره افتخاری؛ مهدی عرب یارمحمدی؛ میثم جانی


گزارش موردی

12. شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی

صفحه 121-125

10.22055/ivj.2017.61670.1801

محمد عباس نیا؛ حسن نیلی؛ منصور میاحی؛ بابک محمدیان