دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 59، تابستان 1397، صفحه 1-137 
4. بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c)

صفحه 39-46

سمیه رضوی؛ صابر خدابنده؛ محسن آسوری؛ رمضان بهزادی؛ سعید کاووسیان


6. بررسی انگل های کرمی و تک یاخته پوست و آبشش ماهیان رود خانه فهلیان

صفحه 58-67

علیرضا گلچین منشادی؛ ایوب عطایی؛ رضا صادقی لیمنجوب


8. تغییرات تابلو خونی گوساله‌های هلشتاین در پاسخ به التهاب حاد ناشی از کلی سپتی‌سمی تجربی

صفحه 80-93

محمدرضا مخبر دزفولی؛ صمد لطف اله زاده؛ معصومه حیدری سورشجانی؛ زهره افتخاری؛ مهدی عرب یارمحمدی؛ میثم جانی


12. شیوع بیماری هیستومونیاز در کبک چوکار (Alectoris chukar) در ایران: گزارش موردی

صفحه 121-125

محمد عباس نیا؛ حسن نیلی؛ منصور میاحی؛ بابک محمدیان