دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 58، بهار 1397، صفحه 1-118 
3. اثر تجویز خوراکی بتائین بر پاسخ ایمنی هومورال موش به بروسلا ابورتوس

صفحه 22-28

محمد خسروی؛ مسعود قربانپور؛ سیدرضا فاطمی طباطبائی؛ یاسمین محمدعلی پور


4. اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا

صفحه 29-37

مهدی ژندی؛ ملک شاکری؛ رضا نوعی رازلیقی؛ آرمین توحیدی؛ مجتبی امام وردی؛ افشین سیفی جمادی؛ رضا معصومی


7. شناسایی عفونت ناشی از مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس در گاوداری های صنعتی شهرستان همدان

صفحه 55-61

پژمان محمودی کوهی؛ علی صادقی نسب؛ عبدالمجید محمدزاده؛ آرام شریفی؛ علی اصغر بهاری؛ نادر مصوری


8. مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

صفحه 62-69

حمداله مشتاقی بروجنی؛ الهام خلیلی صدرآباد؛ مجتبی بنیادیان؛ آلاله وکیل زاده