دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 61، زمستان 1397، صفحه 1-126 

مقاله پژوهشی

1. بررسی چندشکلی ناحیه 5-Flanking ژن Pit-1 و ارتباط آن با صفات رشد در غاز بومی ایران

صفحه 5-12

مهسا اکبری؛ مختار غفاری؛ علی هاشمی؛ قربان الیاسی زرین قبایی


2. اثر غلظت‌های مختلف برگ توت سفید بر مورفولوژی پرزهای روده ماکیان گوشتی

صفحه 13-20

سید ستار توحیدی فر؛ شهاب بهادران؛ حسین حسن پور؛ محمدحسن مهرائی همزه کلائی؛ الهه عسکری؛ جواد غلام زاده


3. مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند

صفحه 21-30

کاوه خزاییل؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ بهنام یزدان جو


4. ارزیابی بالانس منفی انرژی و برخی اختلالات متابولیکی حوالی زایش در گوسفندان نژاد عربی خوزستان

صفحه 31-41

امیر زکیان؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ میثم تهرانی شریف؛ کوکب فرامرزیان؛ پگاه صفایی بروجنی


10. اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا

صفحه 87-95

مصطفی نعمتی؛ صدیقه منتیان؛ شهرزاد جزءقاسمی؛ رضا هوشمندفر؛ محسن طاهری؛ طیب سیفی