موضوعات = علوم پایه
تعداد مقالات: 71
1. آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-96

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ حسن مروتی


2. اثر کاتچین بر پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای حیاتی اسپرم گاو هلشتاین پس از فرایند انجماد- ذوب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 59-68

حشمت سپهری مقدم؛ مژده عمادی؛ تکتم سادات وفا


4. مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی غدد ضمیمه جنسی گاومیش بالغ بومی خوزستان

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 80-88

حسن مروتی؛ نعیم عرفانی مجد؛ حمید رضا مرادی؛ مهدی هادی جعفری؛ محمد مهدی شمسی؛ سجاد چنانی


5. ارزیابی بیومتریک ناحیه سر اسب عرب اصل ایرانی

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 25-33

فهیمه پورجعفری؛ بهادر شجاعی؛ حمید شریفی


6. بررسی هیستومتری و آلفا اکتین عضله‌ی صاف (ASMA) در سلول‌های ماهیچه‌ای روده‌ی کوچک شتر

دوره 15، شماره 1، بهار 1398، صفحه 71-79

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ فاطمه زهرا کیانی؛ اسماعیل نصیری


7. مطالعه ماکروسکوپی تکوین گره‌های لنفی در جنین گوسفند

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 21-30

کاوه خزاییل؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ بهنام یزدان جو


9. اثر گلوتامین محافظت شده بر متابولیت‌های پلاسمایی و تغییرات وضعیت بدنی گاوهای تازه‌زا

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 87-95

مصطفی نعمتی؛ صدیقه منتیان؛ شهرزاد جزءقاسمی؛ رضا هوشمندفر؛ محسن طاهری؛ طیب سیفی


13. تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-78

مهرداد مدیرصانعی؛ زهراسادات رحیمی؛ بهزاد منصوری؛ محمد رضائیان؛ محسن فرخوی؛ ژیلا هنرزاد


14. اثر مکمل عنصر روی و ویتامینE بر آنزیم های آنتی اکسیدان، هورمون های جنسی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی در گله های مادر بلدرچین ژاپنی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 14-24

علی آقائی؛ حشمت اله خسروی نیا؛ مرتضی مموئی؛ آرش آذرفر؛ علی شهریاری؛ مسعود قربانپور


16. بررسی ساختار و مکان یابی آنزیم Na+, K+-ATPase در نفرون‌های کلیه موش نود (Nude BALB/c)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-46

سمیه رضوی؛ صابر خدابنده؛ محسن آسوری؛ رمضان بهزادی؛ سعید کاووسیان


18. اثر زمان‌های مختلف تعادل بر انجمادپذیری اسپرم بز با استفاده ار رقیق کننده مکمل شده با لسیتین سویا

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 29-37

مهدی ژندی؛ ملک شاکری؛ رضا نوعی رازلیقی؛ آرمین توحیدی؛ مجتبی امام وردی؛ افشین سیفی جمادی؛ رضا معصومی


20. روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 67-73

سید مرتضی قاضی؛ رضا رنجبر؛ محمود خاکساری مهابادی


21. اثر تداخل دارویی فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده

دوره 13، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 92-99

سعید مرادی نژاد؛ مهدیه رئیس زاده؛ حمید رجاییان


22. اثر پودر پوست سبز گردو (Juglans regia) بر برخی پاسخ‌های ایمنی در جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 86-95

بهناز موسوی راضی؛ محمد روستائی علی مهر؛ مازیار محیطی اصلی


23. اثر آلوئه‌ورا بر روی هیستومورفومتری غده فوق کلیه موش های صحرایی دیابتی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 48-57

نعیم عرفانی مجد؛ نیلوفر صادقی؛ شیما حسینی فر


24. مطالعه هیستولوژی و هیستوشیمی طحال در میش ماهی(Argyrosomus hololepidotus)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 78-85

حسن مروتی؛ سلمان سلطانی؛ محمد تقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی


25. اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 52-60

زهرا رضایی؛ طیبه محمدی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ بابک محمدیان