دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 54، بهار 1396، صفحه 1-130 
1. مقایسه روش های سرولوژیک تشخیص بروسلوز در گاومیش

صفحه 5-12

بهزاد آذرکمند؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ داریوش غریبی؛ مسعود قربانپور


3. بررسی چندشکلی ژن پرولاکتین در برخی توده‏‏‏‏ های مرغان بومی خوزستان با روش PCR-RFLP

صفحه 26-32

صدیقه ایسوندی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ جمال فیاضی


6. اثر حفاظتی مسنا در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید روی هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

صفحه 52-60

زهرا رضایی؛ طیبه محمدی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ بابک محمدیان


10. بررسی فراوانی الگوهای متفاوت کمپلکس QRS در گاومیش‌ رودخانه‌ای خوزستان

صفحه 91-97

علی رضا قدردان مشهدی؛ سجده کمالی؛ محمدرحیم حاجی حاجیکلائی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ علی رضاخانی


12. مسمومیت با آفلاتوکسین در یکی از گاوداری های صنعتی استان آذربایجان شرقی

صفحه 109-117

بابک قاسمی پناهی؛ اکبر ارفعی آخوله؛ غلامعلی مقدم؛ ایرج لطفی؛ حسن ارجمند