دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-30 
7. بررسی تأثیر آلبندازول، اکیناسه پورپوره آ، آقطی و نانوذرات اکسید روی بر کیست هیداتیک تک حفره ای در موش کوچک آزمایشگاهی

صفحه 68-76

محمد حسین راضی جلالی؛ علیرضا البرزی؛ حسین نجف‌زاده ورزی؛ مسعود قربانپور؛ لیلا درخشان


9. مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی

صفحه 86-93

مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ داریوش غریبی؛ مسعود قربانپور؛ سارا یعقوبی؛ پژمان محمودی؛ الهام رضایی؛ محمد رشنو؛ ندا مهر آور


10. تغییرات سطح سرمی برخی عناصر معدنی در گاوهای هلشتاین آبستن در شهرستان بیرجند

صفحه 94-101

سید رضا فاطمی طباطبایی؛ آریا رسولی؛ آرش امیدی؛ فرزانه نعمتی


11. جداسازی و تشخیص مولکولی پارامیکزوویروس-1 کبوتری از کبوتران مشکوک به بیماری نیوکاسل در شهرستان اهواز

صفحه 102-112

منصور میاحی؛ مسعودرضا صیفی‌آباد شاپوری؛ رمضانعلی جعفری؛ مهرداد خسروی فارسانی


گزارش موردی

12. مسمومیت با آیورمکتین در بره

صفحه 113-118

هادی صمدیه؛ سید علیرضا تقوی رضوی زاده