کلیدواژه‌ها = آناتومی
تعداد مقالات: 3
1. آناتومی استخوانچه‌های گوش میانی در گراز

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 89-96

10.22055/ivj.2018.108145.1988

مجید مروتی شریف اباد؛ الهام صالحی؛ حسن مروتی


2. ویژگی های مورفولوژی، مورفومتری و رادیولوژی جمجمه خارپشت گوش بلند نرHeamiechinus auritus) )

دوره 12، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 86-98

10.22055/ivj.2016.38461

یزدان مظاهری؛ عبدالواحد معربی؛ جمال نوری نژاد؛ الناز نجفی


3. کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 87-97

10.22055/ivj.2016.13020

عبدالواحد معربی؛ جمال نوری نژاد؛ یزدان مظاهری؛ پریان منجزی بختیاری