کلیدواژه‌ها = اشرشیاکلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی حضور ژن‌های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M در میان سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از گوسفند در کرمان

دوره 16، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 16-23

10.22055/ivj.2019.190457.2154

مازیار جاجرمی؛ امیر اسدآبادی صفات؛ احسان اله سخائی؛ رضا قنبرپور


2. بیان اپیتوپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏ دوام گاوی توسط سازه نوترکیب pET24-G1 در اشرشیاکلی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-24

10.22055/ivj.2018.83203.1902

رضا پسندیده؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری