کلیدواژه‌ها = چرخه فحلی
همودینامیک شریان رحمی سگ در طول فحلی القاء شده به وسیله بروموکریپتین

دوره 18، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 46-54

10.22055/ivj.2022.319921.2421

فردین کوهی فایق؛ فرزانه حسینی؛ فرید براتی؛ مرتضی حسینی نژاد


اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 36-42

کمال حسن پور؛ مرتضی ممویی؛ مرتضی اصغری مقدم؛ سید صالح طباطبایی وکیلی؛ محمدتقی بیگی نصیری