کلیدواژه‌ها = پوست
تعداد مقالات: 5
1. هیستومورفومتری مقایسه ای پوست نواحی پشتی، شکمی و جانبی در ماهی با فلس ماکروسکوپی، میکروسکوپی و فاقد فلس

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 47-53

10.22055/ivj.2019.194902.2168

ملیحه محامد؛ رحیم عبدی؛ محمد تقی رونق؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر


3. مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 62-77

10.22055/ivj.2016.13018

حسن مروتی؛ کاوه اسفندیاری؛ محمد تقی شیبانی؛ زهرا طوطیان


5. بررسی آسیب‌شناسی آبشش و پوست ماهیان گلدفیش و آنجل در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر

دوره 9، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 13-26

ابتسام احمدمرادی؛ سید محمد موسوی؛ آناهیتا رضائی