درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی در بز بوسیله عصاره اتانولی بره موم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیماری های درونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 1گروه بیماری های درونی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

کاندیدا آلبیکنس بعنوان فلور طبیعی فرصت طلب در سطح پوست و مخاطات زندگی می‌کند که با فراهم شدن شرایط و رشد بیش از حد، باعث بروز علائم بالینی کاندیدیازیس می‌گردد. تجویز پروفیلاکتیک و درمانی برخی داروهای ضد قارچ باعث ایجاد مقاومت دارویی شده است، لذا امروزه نیاز به معرفی داروهای جدیدتری جهت درمان کاندیدیازیس می‌باشد. در این تحقیق از 12 راس بز ماده 8 ماهه با وزن تقریبی 20 کیلوگرم استفاده شد. حیوانات بعد از ایجاد کاندیدیازیس واژنی با کاندیدا آلبیکنس (PTCC: 5027)، بصورت کاملا تصادفی به چهار گروه درمان شونده با عصاره اتانولی بره موم، درمان شونده با پماد نیستاتین، درمان شونده با گلیسرین و گروه عدم درمان تقسیم شدند. در این تحقیق جراحات مخاطی ظرف مدت ۵ روز ایجاد گردید. عصاره اتانولی بره موم طی مدت ۵ روز و نیستاتین طی مدت ۷ روز نشانه‌های بالینی کاندیدیازیس واژنی را برطرف کردند. جراحات مخاطی ایجاد شده در گروه‌های درمان شونده با گلیسرین و عدم درمان تا ۳ هفته بعد با گذشت زمان وخیم تر شدند. در بررسی بافت‌شناسی نیز اثرات ضد التهابی، ترمیم ضایعات، بازسازی غدد عرق، سباسه و فولیکول‌های مو و حذف آبسه از درم، در گروه‌های درمانی با عصاره اتانولی بره موم و نیستاتین نسبت به گروه‌های عدم درمان و درمان شده با گلیسرین بطور واضحی مشخص بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عصاره اتانولی بره موم در مقایسه با نیستاتین در مدت زمان کوتاه تری قادر به درمان جراحات کاندیدیازیس واژنی در بز است.

کلیدواژه‌ها